Druhý opravný rozpočet

13.nov 2013

Druhý opravný rozpočet

Výborníci Zhromaždenia obce Kovačica na zasadnutí, ktoré sa konalo v piatok 8. novembra vo veľkej sieni obecnej správy, rokovali o 19 bodoch. Teda pôvodný rokovací program tejto schôdze, ktorá sa mala usporiadať ešte v polovici októbra t. r., doplnili ešte jedným bodom.

Záber z piatkového zasadnutia ZO Kovačica (výborníci a pozorovatelia v zadných laviciach)

Záber z piatkového zasadnutia ZO Kovačica (výborníci a pozorovatelia v zadných laviciach)

Na 17. zasadnutí najväčšiu pozornosť pripútala prudká rozprava o druhom tohtoročnom opravnom obecnom rozpočte, ktorou je určené, že obec bude nakladať s prostriedkami v sume 634,271 milióna dinárov. Ako v úvodnom prejave zhodnotila túto správu Ljiljana Žarićová, vedúca oddelenia obecnej správy, na základe tohto rozhodnutia obecná pokladnica bude o 8,271 milióna plnšia, než to bolo naplánované v uplynulom období. Ide vlastne o účelové prostriedky, ktoré sú zabezpečené z rôznych projektov. Keď sa rokovalo o tom, na ktoré účely budú prostriedky z rozpočtu usmernené, medziiným spomenuli aj akciu, ktorou obec finančne pomáha všetkým mladým rodičom a ich novorodeniatkam na celom území obce Kovačica, opravným rozpočtom tú sumu zvýšili na 20 000 dinárov. Na celý tento bod najhlasnejšie pripomienky, z ktorých niektoré ani nesúviseli s rokovacím programom, dal výborník Zoran Savanov zo Srbskej pokrokovej strany (SNS), ktorý záverom oboznámil druhý tábor (vládnucu koalíciu), že jeho výbornícka skupina za tento návrh nebude hlasovať, lebo peniaze z rozpočtu budú strovené na iné účely, ako je to naplánované. Na tejto schôdzi výborníci uvoľnili z funkcie riaditeľov verejných podnikov a verejných komunálnych podnikov v obci Kovačica, vymenovali nových členov aj do Obecnej rady, školských výborov základných škôl v Uzdine a Idvore a kovačického gymnázia. Výborníci rokovali aj o výmenách a doplnkoch o lokálnych komunálnych poplatkoch na území obce Kovačica, podporili návrh o spolupráci a pobrataní Kovačickej obce s obcou Caransebeş v Rumunsku. V ďalších bodoch rokovacieho programu výborníci rokovali o návrhoch rozhodnutí Obecnej správy obce Kovačica, o výmenách a doplnkoch rozhodnutia o zakladaní Turistickej organizácie obce Kovačica, o zmenách zakladateľského aktu verejného podniku RTVOK, o návrhoch rozhodnutia o zakladaní Domu kultúry Mihajla Pupina v Idvore. Zhromaždenie na piatkovom zasadnutí po volebnej procedúre za novú výborníčku zvolilo Kovačičanku Marínu Paluškovú z Ligy sociálnych demokratov Vojvodiny (LSDV), ktorá po zložení prísahy vystriedala doterajšieho výborníka v zhromaždení Milorada Đukića (LSDV) z Crepaje.

Záverom zasadnutia výborník Daniel Kadanec (DS) poprosil predsedníctvo ZO Kovačica, aby potvrdili znovu svoju dobrú a humánnu prax a vyčlenili prostriedky z rozpočtu aj na liečenie Tijany Tótovéj z Padiny, ktorá trpí spinálnou svalovou atrofiou.

A. Ch.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs