Prvý krok k financovaniu pokrajiny

13.nov 2013

Z 22. ZASADNUTIA ZHROMAŽDENIA APV

Na zákon o financovaní AP Vojvodiny sa čaká už päť rokov. Avšak z mŕtveho bodu sa pohlo na zasadnutí vojvodinského zhromaždenia v piatok 8. novembra, keď poslanci schválili platformu – dokument, ktorý predstavuje smernice pri vypracovaní návrhu tohto zákona.

Platformu vypracovala skupina zložená zo 48 poslancov koalície DS, LSV a SVM a za ňu hlasovalo 63 poslancov, kým proti bolo 20. Aj jedni, aj druhí boli jednotní v tom, že Vojvodina súrne potrebuje zákon o financovaní, ale vyjadrili rozličné názory k samotnému obsahu platformy. Jednou z jej zložiek je aj osobitné spravovanie daní a založenie osobitnej pokrajinskej daňovej administrácie. Navrhuje sa, aby všetky priame dane, ktoré sú vybrané vo Vojvodine, v pokrajine aj zostali. Podľa platformy pokrajina by mala vyberať daň z pridanej hodnoty a spotrebné dane do hodnoty 7 %, koľko je ústavom zaručené, kým zvyšok by bol usmernený k republikovým príjmom.

K dokumentu sa vyjadril aj predseda Zhromaždenia AP Vojvodiny István Pázstor. „Platformou chceme zrýchliť proces vypracovania a schválenia zákona o financovaní. Pre nás je toto veľmi dôležitý problém. Čoskoro budeme zase spočítavať a hovoriť, za koľko je rozpočet Vojvodiny menší než by mal byť“. Podľa neho Vojvodina každoročne nakladá s oveľa menším rozpočtom, než je to ústavom stanovené, a od januára 2007 mínus vo vojvodinskom rozpočte prevýšil hodnotu 100 miliárd din.

Predseda vlády AP Vojvodiny Bojan Pajtić pred začiatkom zasadnutia vyhlásil, že ak chce Srbsko byť seriózny štát, ktorý si nárokuje na členstvo v EÚ, musí aj spĺňať záväzky stanovené zákonmi. „Keby štát rešpektoval ústavné povinnosti, vo Vojvodine by sme v tomto roku mali subvencie pre všetkých nezamestnaných, a zostalo by až šesť miliárd na investície v oblasti zdravotníctva, školstva, sociálnej ochrany. Preto je nevyhnutné, aby sa štartovalo s dokumentom, ktorý bude predstavovať základ pre zákon o financovaní pokrajiny. Znepokojujúci je fakt, že sa pri schvaľovaní návrhu rozpočtu nekomunikuje s pokrajinskou administráciou, aj keď je to stanovené ústavom. Touto platformou by sa tá nemilá prax mala zastaviť,“ vyhlásil Pajtić.

S obsahom platformy sa, pravdaže, nezhodujú členovia opozície, pričom ju označili za neústavnú a nezákonnú. Osobitné pokrajinské daňové spravovanie by, podľa nich, rozbilo ucelenosť daňového systému v krajine. Opozícia vytýkala Demokratickej strane, prečo teraz trvajú na schválení tohto zákona, keď v období, keď mali absolútnu moc, nepodnikali nič ohľadom toho. Vladimir Galić (SNS), okrem iného, vytýkal pokrajinskej vládnucej koalícii, že navrhuje, podľa neho, neústavný a nezákonný dokument a nie návrh zákona o financovaní, iniciovanie ktorého má stanovené Štatútom AP Vojvodiny. Podobného názoru bol aj šéf poslaneckého klubu SNS vo vojvodinskom Zhromaždení Predrag Matejin, ktorý okrem iného vyhlásil: „Srbská pokroková strana nebude hlasovať za platformu, pretože obsah dokumentu nie je prijateľný pre našu stranu. Myslíme si, že jej obsah je neústavný a nezákonný. Vieme, že ak Vojvodina bude mať svoju daňovú administráciu, to v budúcnosti bude predstavovať finančnú samostatnosť. Chýba ešte legislatívna samostatnosť a potom kam nás to vedie?“ opýtal sa Matejin.

Okrem návrhu platformy poslanci schválili aj návrh na schválenie zmien Rokovacieho poriadku Zhromaždenia AP Vojvodiny. Novým rokovacím poriadkom sa ruší Výbor pre privatizáciu, Zhromaždenie bude môcť zvolávať aj slávnostné a tematické zasadnutia a uvedené sú aj časové zmeny. V budúcnosti sa zasadnutia Zhromaždenia namiesto o 11.00 budú začínať o desiatej.

J. Pániková

 

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs