Štyridsať úspešných rokov Poletarca

14.nov 2013

Štyridsať úspešných rokov Poletarca

Príhovor Radmily Bogdanovićovej, námestníčky riaditeľky Poletarca

Príhovor Radmily Bogdanovićovej, námestníčky riaditeľky Poletarca

Predškolská ustanovizeň Poletarac s prácou začala v dávnom roku 1973 a je prvou predškolskou ustanovizňou na území Staropazovskej obce. Na základe štatistických údajov vtedy v tejto ustanovizni bolo zapísaných 310 detí do 10 výchovných skupín. O deti sa staralo 33 zamestnancov. V roku 1990 sa otvorili jasličky pre deti vo veku do troch rokov.

Pri príležitosti 40. výročia úspešnej práce zamestnanci ustanovizne usporiadali dvojdňové oslavy. Najprv v stredu 6. novembra deti so svojimi vychovávateľmi pripravili bohatý program pre rodičov. Deň neskôr, opäť v staropazovskej divadelnej sále, deti vydarený program zopakovali pre početných hostí a priateľov ustanovizne. O doterajšej úspešnej práci Poletarca na štvrtkovej slávnostnej akadémii hovorila Radmila Bogdanovićová, námestníčka riaditeľky ustanovizne. Dnes je táto ustanovizeň jednou z dvoch predškolských ustanovizní na území Staropazovskej obce. Má svoje objekty nielen v Starej Pazove, ale aj v Novej Pazove, Golubinciach, Krnješevciach a vo Vojke. Výchovno-vzdelávaciu prácu realizujú v slovenskom a v srbskom jazyku. Zamestnanci predškolskej ustanovizne často odchádzajú na odborné stretnutia a semináre pre vychovávateľov, odborných spolupracovníkov a zdravotné sestry. Za ich úspešnú a obetavú prácu s deťmi nechýbali odmeny, na ktoré sú v tejto škôlke veľmi hrdí. Pozoruhodné výsledky majú v oblasti detskej divadelnej tvorby, o čom svedčí ich nedávna účasť na revuálnej prehliadke detí Sriemu v Starej Pazove.

Na slávnostnej akadémii udelili ďakovné listiny ustanovizniam a jednotlivcom, ktorí prispeli k zveľadeniu práce ustanovizne

Na slávnostnej akadémii udelili ďakovné listiny ustanovizniam a jednotlivcom, ktorí prispeli k zveľadeniu práce ustanovizne

Podľa slov Radmily Bogdanovićovej dnes je v PU Poletarac zamestnaných 161 osôb v objektoch Stará Pazova, Nová Pazova, Golubince, Vojka a Krnješevce. Starajú sa o 1 471 detí rozvrhnutých do 59 skupín (celodenného a poldenného pobytu). Ich najväčším problémom je nedostatok priestoru v Starej Pazove, no pevne veria, že sa v blízkej budúcnosti realizuje projekt dostavby objektu. Na slávnostnej akadémii udelili aj ďakovné listiny ustanovizniam a jednotlivcom, ktorí svojou nesebeckou prácou prispeli k zveľadeniu práce v Poletarci. Ďakovné listiny na javisku udelila Milica Blešićová, riaditeľka ustanovizne, ktorá sa toho času nachádza na materskej dovolenke pre narodené tretie dieťa. V mene Obce Stará Pazova k významnému jubileu zamestnancom ustanovizne zablahoželala Milka Simićová, náčelníčka Oddelenia pre spoločenské činnosti.

V čarodejnom detskom svete vystúpili deti predškolského veku zo všetkých objektov ustanovizne. Deti boli dobre pripravené a veľmi naladené so svojimi vychovávateľkami. V zaujímavých kostýmoch predviedli vydarené choreografie o vtákoch, námorníkoch, mačkách a myšiach, Šmolkoch a nechýbal ani bod so slovenskými tancami a piesňami. Pri príležitosti tohto významného jubilea v aule divadelnej sály počas oboch dní vystavené boli detské práce na tému Ako škôlkari vidia svoj Poletarac.

A. Lešťanová

Roztancovaní škôlkari slovenskej skupiny

Roztancovaní škôlkari slovenskej skupiny

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs