Báčsky Petrovec

14.nov 2013

Podujatie Vianočné trhy, ktoré sa uskutoční 15. decembra 2013 na Námestí slobody v Báčskom Petrovci, po štvrtýkrát organizuje Obec Báčsky Petrovec. Pri tejto príležitosti povolávajú spolky, združenia a ojedinelých vystavovateľov, aby sa zúčastnili na Vianočných trhoch. Podmienkou pre účasť je, aby vystavované produkty mali vianočnú tematiku. Inak Vianočné trhy majú za cieľ rozprúdiť vianočnú náladu, prezentovať prácu združení a spolkov a samostatných vystavovateľov z územia obce a okolia. Prihlášky na uvedené podujatie sú vo forme dotazníka a záujemcovia si ho môžu vyzdvihnúť v stredisku pre služby obce na okienku číslo 1, tiež v miestnostiach Turistickej organizácie na Ulici Maxima Gorkého 17, alebo si ho stiahnuť z webovej stránky obce www.backipetrovac.rs. Vyplnený dotazník treba odovzdať najneskoršie do 25. novembra 2013. Viac informácií možno získať na telefónne číslo 021/780 247.

x x x

Témou tlačovej konferencie predstaviteľov lokálnej samosprávy vo štvrtok 7. novembra bol začiatok vypracovania Plánu stratégie rozvoja obce Báčsky Petrovec v rokoch 2014 až 2020. O význame vypracovania tohto významného dokumentu sa zmienili predseda obce Pavel Marčok, riaditeľ Regionálnej rozvojovej agentúry Báčka Srđan Vezmar a predstaviteľka Inštitútu pre ekonomiku poľnohospodárstva Vesna Paraušićová. V podstate tento plán je súčasťou väčšieho projektu, ktorý pokrýva celú Vojvodinu a financuje sa zo štátneho rozpočtu.

J. Čiep

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs