Informačno-komunikačné technológie v domácnostiach

14.nov 2013

Informačno-komunikačné technológie v domácnostiach

Rozvoj a použitie informačno-komunikačných technológií rázne menia súčasnú spoločnosť do spoločnosti informačnej. Jej hlavnou príznačnosťou v týchto rokoch je skutočnosť, že uvedené technológie majú najdôležitejšiu úlohu nielen vo výrobe a ekonomike, ale aj v takmer všetkých iných sférach života jedinca a spoločnosti vcelku.

Podľa marcového prieskumu, ktorý usporiadal Republikový štatistický ústav na reprezentačnej vzorke 2400 domácností, možno zistiť, že sa aj my čoraz aktívnejšie zapájame do svetových technologických trendov. Viac ako 98 percent domácností vlastní televízor, 87 percent domácností mobilný telefón, necelé 32 percentá rodín prenosný komputer.

V prestávke tohtoročnej Synergie v belehradskom Hyatte

V prestávke tohtoročnej Synergie v belehradskom Hyatte

Stolný počítač dnes vlastní 59,9 percent domácností, kým ho pred piatimi rokmi malo ich necelých 47 percent. Zaujímavé je i to, že je v troch zo štyroch domácností jeden počítač, že sú v 19 percent dva komputery a vo viac ako štyri percentá domácností tri počítače. Keď ide o druh osídlenia, tak sú v mestských prostrediach počítače v dvoch z troch domácností (66,3 percenta). Každá druha domácnosť na vidieku má komputer.

Predsa však, najväčšiu priepasť ohľadom kúpy počítačov do domácností si možno všimnúť pri rozbore ich počtu v súvislosti s výškou príjmov tej-ktorej rodiny. Takmer 89 percent domácností, ktorých mesačné príjmy prevyšujú 600 eur, vlastní počítač. S nižšími príjmami aj ten pomer klesá. U tých čo zarábajú od 300 do 600 eur, 76 percent rodín má komputer. Najhoršie na tom s prvým symbolom modernej doby sú rodiny s príjmami do 300 eur. Počítač je asi v každej druhej z nich (47,2 percenta).

Internetovú prípojku vlastní 55,8 percent domácností, alebo o takých osem percent viac ako vlani, alebo pätnásť percent viacej ako v roku 2011. V roku 2006 len 18,5 percent našich rodín malo prístup k internetu. Najviac internetových prípojok je v Belehrade – 66 percent, potom vo Vojvodine – nad 58 percent, kým ich v  ďalších oblastiach Srbska má 49 percent domácností.

Podobne trendy ako aj u počítačov, platia aj pre internet. V urbánnych prostrediach je globálna sieť v 64 percent domácnosti, v dedinských len v 42 percent rodín. Internet používa takmer 90 percent rodín s mesačnými príjmami nad 600 eur. V kategórii od 300 do 600 eur je internet v 72 percent rodín, kým ho má necelých 40 percent domácností s príjmami do 300 eur. Každá druhá domácnosť, ktorá má internetovú prípojku, používa DSL (ADSL) konekciu. Jednotlivci v štyroch z piatich domácností (80 percent) pristupujú k internetu zo svojho počítača, ich 47 percent z prenosného komputera a približne toľko aj z mobilného telefónu.

(V budúcom čísle: Použitie internetu)

O. Filip

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs