Animovať ženy k voľbám

14.nov 2013

Animovať ženy k voľbám

V mene Rady pre rodovú rovnosť (zľava) K. Arňašová, K. Zorňanová a V. Brkljačová apelujú na ženy, aby boli aktívnejšie aj na poli miestnej politiky, lebo majú čo ponúknuť ku kvalite života

V mene Rady pre rodovú rovnosť (zľava) K. Arňašová, K. Zorňanová a V. Brkljačová apelujú na ženy, aby boli aktívnejšie aj na poli miestnej politiky, lebo majú čo ponúknuť ku kvalite života

Predstaviteľky Rady pre rodovú rovnosť Obce Báčsky Petrovec sa v utorok 12. novembra na tlačovej konferencii pokúsili animovať ženy v Báčskom Petrovci a v Maglići, aby nielen vo väčšej miere vyšli hlasovať na nadchádzajúcich voľbách do Rady Miestneho spoločenstva Petrovec a Maglić, ale aj aby sa neostýchali a kandidovali aj na post členiek v miestnych samosprávach. Predsedníčka Katarína Zorňanová v krátkosti sprítomnila aktivity rady v tomto roku, ktoré zachytávajú aj organizované gynekologické prehliadky pre ženy, prípravu pre Lokálny akčný plán a realizáciu projektu týkajúceho sa verejného vystúpenia členov pre rodovú rovnosť a výborníčky v lokálnom parlamente a zveľadenie služieb pre ženy v obci, resp. v Stredisku pre sociálnu prácu od novembra do januára nasledujúceho roku. Katarína Arňašová ozrejmila, že keď ide o nadchádzajúce voľby 8. decembra do RMS, situácia je trápna, lebo končí lehota prihlasovania sa a záujem zo strany žien je slabý. Do terajšieho zloženia RMS Petrovec boli zvolené dve ženy a Vera Brkljačová informovala, že v súčasnom zložení RMS v Maglići je iba jedna predstaviteľka nežnejšieho pohlavia, a 22. decembra tiež sa chystajú voľby v tejto osade.

J. Čiep

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs