Páčivé ozdoby zo slamy

14.nov 2013

Páčivé ozdoby zo slamy

Účastníci dielní pripravujú materiál zo stebiel pšenice

Účastníci dielní pripravujú materiál zo stebiel pšenice

V rámci tohtoročných osláv jubilea – desiateho výročia Spolku kulpínskych žien v piatok 8. a v sobotu 9. novembra v Kulpíne usporiadali dielne pre svoje členky a pre hostky z okolia. Vďaka získaným prostriedkom z Pokrajinského sekretariátu pre hospodárstvo a rodovú rovnosť týmito dielňami začali realizáciu projektu pomenovaného Zručnosťou, vedomosťou a skúsenosťou k rovnoprávnosti.

V miestnostiach Spolku kulpínskych žien v Muzeálnom komplexe v Kulpíne prebiehala dvojdňová dielňa pomenovaná Duch žita. Do zručnosti vytvárania ozdobných predmetov zo slamy zaúčali účastníčky dielne v Kulpíne slamárky Jozefa a Katarína Skenderovićové z Tavankutu, ktoré majú bohaté skúsenosti v tejto tvorivej oblasti.

– Zapojiť sa do tvorivých dielní nášho spolku sme si pozvali Spolok petrovských žien, Spolok výtvarných umelcov z Petrovca, potom Spolok Slovenka z Hložian a spolkárky z Maglića a pravdaže aj naše členky z Kulpína, takže sme mali do dielní zapojený pozoruhodný počet žien. Taktiež sa nám pripojili aj žiaci tunajšej základnej školy. Spomenutý projekt podporil Pokrajinský sekretariát pre hospodárstvo a rodovú rovnosť, Muzeálny komplex v Kulpíne Múzea Vojvodiny z Nového Sadu, Turistická organizácia Obce Báčsky Petrovec a Základná škola Jána Amosa Komenského. Po realizácii celého projektu v ústrety koncoročným sviatkom usporiadame predajnú výstavu všetkých predmetov vypracovaných počas trvania dielní, – vysvetlila predsedníčka Spolku kulpínskych žien Katarína Zorňanová.

Do zhotovovania ozdôb zo slamy Jozefa Skenderović z Tavankutu (tretia zľava) zaučila ženy zapojené do dielní v Kulpíne

Do zhotovovania ozdôb zo slamy Jozefa Skenderović z Tavankutu (tretia zľava) zaučila ženy zapojené do dielní v Kulpíne

Aby mohli začať vytvárať ozdoby zo slamy, účastníčky dielní sa najprv angažovali na príprave materiálu. Potom za ochotnej pomoci skúsených slamárok ženy v prvý deň dielní vypracúvali vianočné a novoročné gratulácie lepením častí slamy na papierovú podlohu. V druhý deň dielní Duch žita ženy vytvarovali ozdoby na stromčeky v tvare slamených anjelov a tiež ich slamárky z Tavankutu zaúčali aj do zručnosti vytvarovania náušníc, brošní a podobných ozdôb zo slamy.

– Idea o usporiadaní tejto dielne v Kulpíne pramení z úspešnej výstavy usporiadanej vlani v Múzeu Vojvodiny v Novom Sade, ktorá bola tiež pomenovaná Duch žita. Vtedy sa aj Jozefa a Katarína Skenderovićové z Tavankutu zúčastnili v príprave predmetov zo slamy a poukázali na to, čo všetko možno vypracovať z tohto prírodného materiálu. Okrem tejto dielne v rámci spomenutého projektu plánujeme so Spolkom kulpínskych žien a základnou školou usporiadať do konca tohto mesiaca aj ďalšie. Deti zo školy budú maľovať motívy Kulpína na sklo, potom budeme skrášľovať papierové vrecká tiež kulpínskymi motívmi a do nich sa budú baliť darčekové predmety. Plánujeme usporiadať aj prednášku na tému rodovej rovnosti, na ktorú sa spomenutý projekt vzťahuje, – povedala vedúca Muzeálneho komplexu v Kulpíne Dragana Vujaklija.

K. Gažová

Pohľadnica zo slamy

Pohľadnica zo slamy

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs