Silbaš

13.nov 2013

V Dome zdravia v Silbaši sa v utorok 12. októbra uskutočnila štvrtá tohtoročná akcia darcovstva krvi. Na výzvu organizátorov – Ústavu pre transfúziu krvi v Novom Sade a Miestnej organizácie Červeného kríža v Silbaši sa do akcie prihlásilo 26 občanov Silbaša a 7 občanov Paragov. Tri osoby odmietli zo zdravotných dôvodov, takže krv dalo 30 darcov, z ktorých dve osoby dali krv po prvý raz.

Rastislav Kopčok

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs