Družba spevákov z Bystrice a Petrovca

17.nov 2013

V rámci tohtoročného koncertu speváckych zborov v Báčskom Petrovci pohostinne vystúpil Miešaný zbor Collegium Cantus z Banskej Bystrice, zo Slovenskej republiky. Sedemnásťčlenná výprava zo srdca Slovenska do Petrovca dorazila v piatok 8. novembra v ranných hodinách. Privítali ich členovia miestneho Komorného zboru Musica viva, ktorí boli hostiteľmi spevákov zo Slovenska v Srbsku.

Okrem toho, že sa navzájom zoznamovali a upevňovali družbu, Petrovčania pre hostí prichystali rôznorodý program. Keďže ide o spevácky zbor, ktorý pôsobí pod záštitou Matice slovenskej v Bystrici, po príchode ich v Dome Matice slovenskej v Srbsku Ľudovíta Mišíka privítala predsedníčka Katarína Melegová-Melichová. Hostia pre matičiarov a tunajšie knižnice priniesli početné publikácie. Pokračovali s obchôdzkou Petrovca. Okrem iného si pozorne poprezerali výstavy v Spolku petrovských žien a v Galérii Zuzky Medveďovej. Keďže je piatok v Petrovci trhový deň, pozreli si ponuku a tunajšie výrobky. Neskoršie sa zoznámili s bohatými dejinami petrovského gymnázia. Domáci zboristi v sobotu hostí z Bystrice odviedli do Nového Sadu, kde navštívili znamenitosti, ako i na Petrovaradínsku pevnosť. Vo večerných hodinách sa Bystričania predstavili domácemu publiku a prítomným spevákom z Kovačice, Padiny, Starej Pazovy, Nového Sadu, Selenče a Senty v rámci koncertu zborov. Pod dirigentskou taktovkou profesora Dr. Milana Pazúrika zaspievali osem piesní. V nedeľu 10. novembra v miestnom evanjelickom kostole služby boli venované všetkým zosnulým. V rámci bohoslužieb vystúpili aj bystrickí zboristi a svojím spevom zohriali srdcia prítomných veriacich.

J. Čiep

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs