Dvaja ministri o problémoch v oblasti dočasnej práce na Slovensku

17.mar 2017

Dvaja ministri o problémoch v oblasti dočasnej práce na Slovensku

Začiatkom tohto týždňa sa v Bratislave stretol slovenský minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter so svojím srbským kolegom Aleksandrom Vulinom. Rokovali o podvodných praktikách zahraničných agentúr dočasného zamestnávania, ktoré na Slovensko vysielajú pracovať srbských občanov, informuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. 

Podľa predbežných zistení slovenských kontrolných orgánov pracovali stovky srbských občanov na Slovensku nelegálne, pričom o tom sami nevedeli, uvádza sa na webovej stránke slovenského ministerstva.

Foto: www.employment.gov.sk

Aby sa zamedzilo podvodom na srbských občanoch, ministri sa dohodli na intenzívnejšej vzájomnej komunikácii.

„Výsledkom nášho spoločného rokovania je potreba buď prijať nový dokument, alebo minimálne rozšíriť existujúce memorandum o spolupráci, kde budú jasne definované postupy, zodpovednosť a vzájomné informovanie o vysielaných pracovníkoch na Slovensko, prípadne o občanoch Srbskej republiky, ktorí majú na Slovensku pracovať na základe pracovného povolenia pre občanov tzv. tretích krajín,“ informuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

Podľa dvoch ministrov, prioritou je, aby takíto pracovníci mali garantované sociálne aj pracovné práva.

K porušovaniu pravidiel zamestnávania cudzincov dochádza najmä zo strany agentúr dočasného zamestnávania, ktoré si zakladajú zahraničné filiálky, aby mohli obchádzať platnú slovenskú legislatívu. Jednou z takýchto agentúr je aj spoločnosť Largo Slovakia, ktorá vytvorila v Maďarsku svoju filiálku Largo Hungaria a v Srbsku filiálku Largo Plus Serbia,” – uvádza sa v úradnom oznámení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

„Podľa predbežných informácií sprostredkovala minimálne 680 zamestnancom príchod na územie Slovenska, najmä pre firmu Samsung s tým, že v Maďarsku sfalšovali všetky dokumenty, ktoré súvisia s ich sociálnym zabezpečením. Na základe sfalšovaných dokumentov im firma vydala pracovné zmluvy, títo zamestnanci však nie sú sociálne poistení ani v Maďarsku a ani na Slovensku,“ hovorí minister práce Ján Richter.

Richter dodáva, že situáciu bude rezort riešiť nielen sankciami, ale požadovať bude aj vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti. O tejto problematike už rokoval aj s rezortnými kolegami z Maďarska a Českej republiky.

Spoločnosť Largo reagovala

Spoločnosť Largo reagovala ešte v deň, keď ju slovenský minister sociálnych vecí J. Richter obvinil.

“Largo s prekvapením prijalo informáciu o nepodložených obvineniach ministra Richtera, – uvádza táto spoločnosť pre Hlas ľudu.

Largo SK nezakladalo v Maďarsku žiadnu svoju filiálku, ako to mylne tvrdí minister. Rovnako tak nikdy Largo SK nefalšovalo dokumenty občanov Srbska. Všetky kontrolované osoby, ktoré na Slovensku boli cez spoločnosť Largo, mali potrebné doklady v poriadku a zo strany kontrolujúcich subjektov nedošlo ku konštatovaniam, o ktorých hovoril minister Richter.”

Táto spoločnosť dodáva, že tvrdenia ministra Richtera o spoločnosti Largo SK považuje za účelové, nepodložené a poškodzujúce meno spoločnosti v očiach jej partnerov.

“To iste platí o spoločnosti Largo plus, ktorá sa týmito vyjadreniami dostala do nie dobrého svetla a to na základe nepodložených tvrdeni”, – hovoria v spoločnosti Largo.

Podľa ministra práce, zamestnanosti, otázok vojnových veteránov a sociálnych vecí Republiky Srbsko Aleksandra Vulina srbskí občania pri odchode za prácou do zahraničia často nevedia, kam idú a čo ich tam čaká.

„Srbská pracovná agentúra ich vysiela svojej partnerskej agentúre v Maďarsku, Rumunsku alebo Čechách. Týmto spôsobom sa porušuje srbský zákon, aj zákony v tých krajinách, kam Srbi odchádzajú. Pracujú načierno, nemajú sociálne poistenie a týmto sa poškodzuje ako štát Srbsko, aj Slovensko,“ opisuje situáciu Aleksandar Vulin a prináša webová stránka rezortného slovenského ministerstva.

Keď ide o spoločnosť Largo, ony tvrdia, že ich klienti vedia, kam idú pracovať.

“Každý jeden nami vysielaný človek vie, kam ide robiť. Na webovej stránke existuje formulár, na ktorom si zaškrtáva svoje preferencie a okrem toho je vždy informovaný, kam pôjde pracovať”, – tvrdia v spoločnosti Largo.

“Tí, čo tvrdia, že tomu tak nie je, úmyselne zavádzajú verejnosť a zneisťujú našich klientov, ktorí sú so svojou prácou spokojní, čo dokazuje aj fakt, že nespočetné percento z nich opakovane cez našu agentúru odchádza pracovať na Slovensko.”

Spoločnosť Largo dodáva aj informáciu, že svojich klientov čiže robotníkov nevysielajú ani do Maďarska, ani do Čiech.

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs