V Nadlaku udelili Ceny Ondreja Štefanka

18.mar 2017

V Nadlaku udelili Ceny Ondreja Štefanka

Včera sa v rumunskom Nadlaku začala medzinárodná konfrencia pod názvom Národopisné aspekty v kultúre dolnozemských Slovákov, ktorú otvoril štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek.

Parízek vo svojom príhovore zdôraznil, že “Dolnozemskí Slováci sú obyvateľmi dvoch európskych krajín, ktoré tvoria model spolužitia už vyše dvesto rokov a je neoceniteľné, koľko námahy vkladajú do živých slovenských tradícií.”

Štátny tajomník ďalej ocenil úlohu miestnych predstaviteľov slovenskej politickej a odbornej reprezentácie pri zachovávaní slovenských zvykov a presadzovaní záujmov slovenských krajanov, uvádza sa v oznámení slovenského ministerstva zahraničia.

Anna Rau Lehotská a Anna Tomanová Makanová (Foto: Udscr Nădlac Dzsčr Nadlak)

Včera slávnostne odovzdali aj Ceny Ondreja Štefanka, prvého predsedu Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku, na počesť ktorého sa od roku 2009 udeľuje cena dvom osobnostiam slovenského zahraničného sveta, respektíve občanom SR, ktorí svojou činnosťou výrazne prispeli k rozvoju slovenskej kultúry vo svete.

Tohtoročnú Cenu Ondreja Štefanka za literatúru udelili spisovateľovi Jánovi Labáthovi zo Srbska a Anne Rău-Lehotskej z Rumunska a za organizátorskú činnosť  aj predsedníčke NRSNM v Srbsku Anne Tomanovej Makanovej.

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs