Výročné zhromaždenie Asociácie slovenských spolkov žien v Starej Pazove

19.mar 2017

Výročné zhromaždenie Asociácie slovenských spolkov žien v Starej Pazove

Včera v miestnostiach staropazovského Klubu VHV usporiadali výročné zhromaždenie Asociácie slovenských spolkov žien (ASSŽ). Po prvýkrát hostiteľkami výročného zhromaždenia boli členky Združenia pazovských žien, úspešnej programovej formy pri tamojšom SKUS hrdinu Janka Čmelíka.

V mene slovenského spolku v Pazove členky ASSŽ – predstaviteľky združení, či spolkov, aktívov žien a členky Správnej rady a Dozornej rady pozdravila Libuška Lakatošová, predsedníčka. Na privítanie odznel i kratší umelecký program, v ktorom sa zúčastnili známy operný spevák Boris Babík zo Starej Pazovy a skvelé recitátorky Valentína Hudecová, Jana Rumanová a Ema Kočišová, ktoré tento spolok budú prezentovať na pokrajinskej recitačnej súťaži a Anna Simonovićová, predsedníčka Literárnej spoločnosti Ľudmily Hurbanovej.

Včerajšieho výročného zhromaždenia sa zúčastnili členky ASSŽ zo 17  prostredí (Aradáču, Báčskej Palanky, Báčskeho Petrovca, Dobanoviec, Hložian, Kovačice, Kulpína, Kysáča, Lalite, Lugu, Padiny, Vojlovice, Pivnice, Selenče, Silbašu, Starej Pazovy), ktoré prerokovali desať bodov rokovacieho programu.

Schválili správu o činnosti a finančnú správu za rok 2016, ako aj plán aktivít s finančným plánom na bežný rok. Namiesto doterajších 70 dinárov členské na rok 2017 bude vynášať 100 dinárov. Hovorili aj o organizácii recitačných súťaží, vypracovali kalendár aktivít a podujatí a ažúrovali zoznam spolkov. Zhromaždenie prebiehalo v pracovnej a nadovšetko v príjemnej atmosfére.

O ozaj trefný záverečný bod sa postarala Vera Bažaľová z Lugu, keď prečítala nielen báseň venovanú matke, lež aj pekne zaspievala. V aule Slovenského národného domu pri tejto príležitosti Pazovčanky inštalovali mini výstavu slovenského ľudového odevu. O priebehu zhromaždenia sa pozitívne zmienila aj Viera Miškovicová, predsedníčka ASSŽ. Povedala, že je veľmi spokojná s realizáciou výročného zhromaždenia v rámci ktorého odzneli dobré diskusie a návrhy a členky sa otvorene rozprávali o daných bodoch.

A aby členky Združenia pazovských žien boli ako aj vždy výnimočné hostiteľky nápomocnú ruku podal tak spolok Čmelík, ako aj Obec Stará Pazova. Všetky prítomné členky na pamiatku dostali malé prezentačné darčeky z tohto prostredia.

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs