Dve inscenácie na medzinárodnom festivale

26.mar 2013

V poradí 6. ročník medzinárodného festivalu divadla a umenia usporiadali v dňoch 14. – 17. marca na Slovensku, v Hriňovej a zúčastnil sa na ňom aj divadelný súbor Kultúrno-umeleckého strediska Zvolen z Kulpína.

Aj najnovšiu kulpínsku inscenáciu Pohreb mali možnosť sledovať diváci na hriňovskom festivale

Divadelný festival v Hriňovej je nesúťažného charakteru a koncipovaný je tak, že sú do programu zaradené detské divadelné predstavenia, divadlá pre dospelých, rôzne dielne, workshopy na tému divadla a tematické výstavy. Divadelný súbor z Kulpína mal česť svojou inscenáciou Frajerčenia na Tretej ulici v réžii Michala Babiaka vo štvrtok 14. marca otvoriť tento festival. Domáce obecenstvo bolo s vystúpením kulpínskych divadelných ochotníkov oduševnené. Nasledujúci deň festivalu, teda v piatok 15. marca, Kulpínčania vystúpili s divadelnou hrou Pohreb v réžii Alexandra Baka, ktorá hriňovské obecenstvo tiež výborne pobavila.

– Pobyt a vystúpenia divadelníkov z Kulpína v Hriňovej boli  možnosťou na obnovenie spolupráce s Hriňovou, ktorú KUS Zvolen mal predtým v 80. rokoch predovšetkým vo folklórnej oblasti. Teraz sa snažíme, aby sa tá vzájomná kultúrna spolupráca rozprúdila tak vo folklórnej, ako aj v divadelnej zložke. Účasť na festivale v Hriňovej nám sprostredkovali naši režiséri Kulpínčania žijúci na Slovensku – Michal Babiak a Ján Chalupka. Zájazd divadelníkov KUS Zvolen Kulpín tentoraz podporili Obec Báčsky Petrovec a Miestne spoločenstvo Kulpín. A k výrobe oboch divadelných predstavení prispeli aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, správu a národnostné spoločenstvá, – povedal na margo zájazdu predseda KUS Zvolen Kulpín Michal Čiliak.

K. Gažová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs