STARÁ PAZOVA

26.mar 2013

Odmenení na medziobecnej súťaži v Pazove

Aj staropazovská Základná škola hrdinu Janka Čmelíka v piatok 22. marca bola hostiteľkou medziobecnej súťaže zo slovenského jazyka. Súťaže sa zúčastnilo 30 žiakov vyšších ročníkov zo štyroch základných škôl. Súťažili 18 žiaci ZŠ hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy, 7 žiaci zo ZŠ Savu Šumanovića z Erdevíka, 3 žiaci zo ZŠ Jovana Popovića zo Suseku a 2 žiaci zo ZŠ Branka Radičevića z Boľoviec. V kategórii piatakov prvé tri miesta obsadili pazovskí žiaci – Maja Opavská (16), Oleg Turčan (15,5) a Anderej Peckník (15). Aj v kategórii šiestakov najúspešnejší boli Pazovčania – Anabela Stošićová (15), Nataša Fodorová (14,5) a Naďa Dvornická (13,5). S týmito žiakmi pracovala profesorka Jarmilka Dolinajová. Medziobecnej súťaže sa zúčastili desiati siedmaci a najlepšie výsledky mali Mário Kočiš (12,5), Katarína Rumanová (12) zo Starej Pazovy a Filip Ďurík (11) z Erdevíka. V kategórii ôsmakov najviac sa na súťaži darilo staropazovským žiakom. Prvé miesto obsadil Ivan Agarský (18), dve druhé miesta Iva Mojovićová a Ivan Kožík (17,5) a tretie miesto získala Andrea Potranová (16.5). Pazovských siedmakov a ôsmakov na súťaž pripravovala profesorka Katarína Topoľská, so žiakmi z Erdevíka profesorka Ruženka Ďuríková, kým so žiakmi zo Suseku pracovala Ruženka Kolárová a so žiakmi z Boľoviec profesorka Viera Tomanová.

A.   Lš.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs