Potrebujú viac členov

26.mar 2013

Kultúrno-umelecký spolok Petrovská družina v súčasnosti kvituje čulú činnosť v rámci folklórnych, speváckych, hudobných sekcií, ako i v divadelnej. Pracujú v miestnostiach budovy Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec, kde sa pravidelne stretajú a nacvičujú. Stretli sa tu aj v stredu 20. marca na výročnom spolkovom zasadnutí, predovšetkým aby zhodnotili vlaňajší rok. Ale aj aby si doplnili Správnu radu dvoma členmi, aby vedenie spolku mohlo naplno pracovať.

Už dlhší rad rokov v Petrovci badať neveľký záujem o ochotnícku činnosť. Výnimkou nie sú ani folklórni ochotníci. Dosvedčuje to aj údaj, že v spolku si členské za vlaňajší rok z dospelých členov zaplatilo iba 36 jednotlivcov. Dve tretiny z nich prišlo aj na zasadnutie a schválilo správu o činnosti KUS Petrovská družina v roku 2012 a plány na tento rok. Predsedníčka spolku Kvetoslava Benková dopodrobna hovorila o vystúpeniach petrovských ochotníkov v rámci každej sekcie a tých vystúpení vlani bolo spolu až 28.

Po záverečnom bode vlaňajšieho vydareného celovečerného koncertu v Petrovci na javisko si zastali členovia všetkých sekcií Petrovskej družiny

Mladších spevákov v spolku nacvičuje Anna Seleštianska, starších K. Benková, mladších tanečníkov (detské skupiny) Tatiana Kriváková-Amidžićová, starších tanečníkov (mládežníkov) Ján Kováč a divadelnú sekciu vedie Daniela Legíňová-Sabová v spolupráci s Ondrejom Brnom. Tanečníci aj v mladšej, aj v staršej vekovej skupine pracujú v dvoch skupinách. S nacvičenými tancami a piesňami vystupovali v Petrovci, na obecnej detskej a mládežníckej folklórnej prehliadke v Hložanoch, oblastnej prehliadke v Čelareve, v Báčskej Palanke, Krupnji, Vrbase, Kysáči. Petrovskí folkloristi uskutočnili aj zájazd na Slovensko, do Nitry. Vystupovali aj doma v rámci programov Dňa Petrovca, Slovenských národných slávností, Vianočných trhov a ani vlani nevystal tradičný výročný celovečerný koncert, kde vystupovali všetky skupiny spolku. Speváčky Petrovskej družiny okrem iných vystúpení boli aj na festivale Stretnutie v pivnickom poli a na podobnom dolnozemskom festivale slovenských ľudových piesní Cez Nadlak je… v Rumunsku. Mladí spolkoví divadelníci si naštudovali hru Tŕnikove nové boty a s predstavením okrem v Petrovci vystupovali aj v Pivnici na festivale DIDA, v Starej Pazove na 3 x Ď, úspešne aj v Hložanoch a Kysáči. Spolkári vlani opäť zorganizovali Dni chmeľu a piva, boli hostiteľmi detského súboru z Brezna a účinkovali na zachodených spoločenských a humanitárnych programoch v osade.

V spolku si uvedomujú, že aj napriek tomu, že v detských skupinách je nadostač záujemcov, celkovo s prácou nemôžu byť spokojní, lebo v práci so staršími vekovými skupinami to akosi viazne a treba sa činiť v nábore nových záujemcov do jednotlivých súborov. V tomto roku, hoci sa nečrtá dostatok peňazí, plánujú nacvičiť nové choreografie, spevácke zmesi, uskutočniť zájazdy do zahraničia a vystúpenia v krajine. Podľa možností aktivovať aj hudobnú školu a vyrobiť reprezentačné audio- a videozáznamy na nosičoch.

Po uskutočnenom tajnom hlasovaní novými členkami Správnej rady sa stali Robertína Naďová a Milina Sýkorová.

J. Čiep

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs