Európsky deň jazykov

26.sep 2018

Európsky deň jazykov

Koncom septembra, presnejšie v jeho 26. deň si pripomíname Európsky deň jazykov. Tento deň bol vyhlásený v roku 2001 a pod jeho organizáciu sa podpisuje Rada Európy a tiež aj Európska komisia.

Tento deň je svojráznou oslavou jazykovej rôznorodosti európskych krajín, ktoré tvoria súčasť bohatého kultúrneho dedičstva a tradícií. Cieľom Európskeho dňa jazykov je tiež podpora občanov k učeniu nových jazykov, vďaka ktorým si zvyšujú svoje šance na štúdium, prácu a lepší život.

Európsky deň jazykov si pripomíname aj v Srbsku a už tradične na plató pred Filozofickou fakultou v Novom Sade býva organizovaná svojrázna Ulica jazykov, ktorú organizuje Centrum pre jazyky Filozofickej fakulty.

Návštevníci majú možnosť zastaviť sa na interaktívnych stánkoch, na ktorých sa môžu informovať o európskych jazykoch, pripravené bývajú zaujímavé dielne, súťaže a kvízy.

Na týchto stánkoch sa predovšetkým prezentujú filologické oddelenia, čiže jazyky, ktoré sa vyučujú na Novosadskej Filozofickej fakulte.

Prítomné sú anglistika, germanistika, slavistika, romanistika, slovakistika, ako aj oddelenia pre rusínsky, maďarský, srbský, rumunský jazyk a ďalšie.

Na Ulici jazykov

Okrem týchto katedier, návštevníci sa môžu stretnúť s čínskym, tureckým, gréckym, portugalským jazykom a ďalšími, ktoré sa na Filozofickej fakulte tiež môžu učiť v rámci inštitúcií, ktoré s Filozofickou fakultou spolupracujú.

Na Ulici jazykov bolo aj oddelenie slovakistiky a o význame tohto dňa hovorila asistentka na Oddelení slovakistiky Zuzana Týrová.

„Európsky deň jazykov a podpora samotného jazyka nám pripomínajú, že si máme chrániť ten svoj vlastný jazyk. Okrem toho, Európska únia trvá na tom, že by každý občan mal minimálne hovoriť dva, alebo tri európske jazyky“ – uviedla Zuzana Týrová.

Na podujatí najpočetnejšími návštevníkmi boli žiaci základných škôl, ktorí sa zastavovali na jednotlivých stánkoch, pýtali sa a dostávali odpovede.

Treba spomenúť, že záujem bol príliš veľký o čínsky jazyk a na stánku čínskeho jazyka sa návštevníci stretli aj s písaním čínskych písmen, či symbolov.

„Čínsky jazyk nie je európskym jazykom, ale môžeme sa na to tak pozerať, že sú Číňania už prítomní v početných oblastiach, tak v Európe, ako aj u nás“ – komentuje Zuzana Týrová.

Okrem čínskeho jazyka, záujem bol veľký aj o anglický jazyk, tiež o nemecký jazyk, ako aj románske jazyky.

M. GAŠPAR
M. GAŠPAR

MIROSLAV GAŠPAR (1989) štúdia žurnalistiky skončil v roku 2012 a v roku 2013 master štúdia komunikológie na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom Sade. V slovenskej redakcii Rádia Nový Sad začal pôsobiť v roku 2011, najprv ako spolupracovník a od roku 2013 ako novinár, kde je redaktorom mládežníckej relácie a vysielania pre deti. Spolupracuje aj s NVU Hlas ľudu.  Zúčastnil sa novinárskych súťaží v Srbsku, Nemecku, na Slovensku a Ukrajine. Zaujíma sa o médiá, mediálne teórie, komunikológiu, propagandu, analýzu diskurzu, politicko-spoločenské témy a šport.