Európsky deň jazykov

26.sep 2016

Európsky deň jazykov

Dobrý deň, dobar dan, bonne journée, bon dia, jó napot, buongiorno, dzień dobry, ġurnata tajba, καλημέρα…

K oslave sa pridal aj Američki kutak a prilákal veľkú pozornosť

K oslave sa pridal aj “Američki kutak” a prilákal veľkú pozornosť

Starý kontinent bezpochyby nie je známy iba podľa búrlivých dejín. Jeho rozpoznateľnou, krajšou vlastnosťou, je práve množstvo jazykov, ktoré tu stále žijú. Rozhodnutím Rady Európy od roku 2001 sa 26. september oslavuje ako Európsky deň jazykov.

Hlavnými cieľmi Európskeho dňa jazykov je poukázať na význam učenia sa jazykov, a tým aj spoznávania kultúry a zveľaďovania medzikultúrneho dialógu.

Konfuciov inštitút na FF v Novo Sade vznikol v roku 2014

Konfuciov inštitút na FF v Novom Sade vznikol v roku 2014

K oslave sa aj tohto roku pridala aj Filozofická fakulta Univerzity v Novom Sade, ktorá od 10.00 do 15.00 usporadúva Ulicu európskych jazykov.

Správna odpoveď o slovenskom jazyku – pečiatka do pasu

Správna odpoveď o slovenskom jazyku – pečiatka do pasu

Pred fakultou na 20 stánkoch účastníkom ponúkajú početné interaktívne obsahy. „Každý účastník dostane tzv. jazykový pas, do ktorého za každú splnenú úlohu dostane pečiatku. Všetci tí, ktorí budú mať pečiatky zo všetkých stánkov, budú odmenení,“ povedal nám Tomislav Bukatarević zo Strediska pre jazyky a doložil, že Ulica európskych jazykov je iba segmentom dnešnej oslavy. Priliehavou výstavou usporiadali aj oslavu 20. výročia Školy srbského jazyka pre cudzincov a na večer je naplánovaný koncert chórov, ktoré budú spievať v rozličných európskych jazykoch.

Pripomíname, že Stredisko pre jazyky Filozofickej fakulty organizuje kurzy jazykov: anglický, nemecký, taliansky, francúzsky, španielsky, japonský, ruský, perzský, rumunský, rusínsky, slovenský, grécky, turecký, portugalský a od tohto roku aj hindský jazyk. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 3. októbra.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs