ŠKOLSKÝ OSKAR PRE FILM O ZŠ V KOVAČICI

26.sep 2016

ŠKOLSKÝ OSKAR PRE FILM O ZŠ V KOVAČICI

Podľa rozhodnutia výberovej komisie Filmového festivalu KREF, LipDub film Základnej školy Mladých pokolení v Kovačici, získal prvý školský Oskar na Balkáne.

Prvý školský Oskar v mene školy slávnostne prijali (na snímke KREF zľava) D. Poliaková a A. Hrková

Prvý školský Oskar v mene školy slávnostne prijali (na snímke KREF zľava) D. Poliaková a A. Hrková

V rámci podujatia Učitelijada 2016, v dňoch 23. až 25. septembra t.r., na Kopaoniku sa uskutočnila finálová časť Medzinárodného školského festivalu Kreatívnych Edukačných Filmov (KREF), na ktorej sa o prvú cenu uchádzalo 8 filmov zo Srbska, Macedónska, Bosny a Hercegoviny.

Okrem LipDub filmov ZŠ Milutin i Draginja Todorović z Kragujevca, ZŠ Kreativno pero z Belehradu, ZŠ Živan Maričić zo Žiče, JU Prvej základnej školy zo Srebrenika (Bosna a Hercegovina), OU Vančo Nikoleski z Leskoetsa (Macedonsko), ZŠ Čegar z Nišu, ZŠ Miloje Vasić z Belehradu, o titul najlepšieho filmu sa uchádzala aj kreatívna sfilmovaná prezentácia kovačickej ZŠ Mladých pokolení, ktorá je rozhodnutím výberovej komisie ocenená prvým školským Oskarom na Balkáne.

Krátky šesťminútový LipDub film vznikol začiatkom mája tohto roku a na jeho realizácii sa podieľali žiaci všetkých ročníkov, učitelia a ostatní pracovníci v škole. Námet na film vypracovali profesorky Anna Koreňová a Darina Poliaková, orientačný scenár mala na starosti profesorka Zuzana Putniková a s kamerou a strihom sa úspešne pohral Vladimír Kuchárik. Film je vyrobený v podobe jednej kontinuovanej nahrávky, ktorá bola v jednom kuse nahratá v učebniach a ostatných miestnostiach v škole a na plató pred touto výchovno-vzdelávacou ustanovizňou.

Medzinárodný školský festival Kreatívnych Edukačných Filmov (KREF) sa uskutočnil pod záštitou Ministerstva osvety, vedy a technologického rozvoja Republiky Srbska.

Anička Chalupová

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs