Veľvyslankyňa Repčeková na návšteve u predsedu pokrajinského Zhromaždenia

27.sep 2016

Veľvyslankyňa Repčeková na návšteve u predsedu pokrajinského Zhromaždenia

DSC_0075Predseda pokrajinského Zhromaždenia István Pásztor sa stretol dnes s veľvyslankyňou Slovenskej republiky Dagmar Repčekovou. Na stretnutí hovorili o možnostiach prehĺbenia a posilnenia spolupráce medzi Vojvodinou a regiónmi na Slovensku a to na základe už podpísaných dohôd, ako aj v rámci Stratégie EU a Dunajského regiónu.

Keďže médiám nebolo umožnené sledovať priebeh zasadnutia, v písomnom oznámení Kancelária pre vzťahy s verejnosťou vlády Vojvodiny uvádza, že sa predseda pokrajinského parlamentu a veľvyslankyňa Repčeková uzhodli na tom, že okrem podpísaných dohôd Vojvodinu a Slovensko spája aj kultúrne dedičstvo a početní príslušníci slovenskej národnosti vo Vojvodine a z toho dôvodu je potrebné tieto vzťahy rozšíriť aj na rozličné hospodárske oblasti.

????????????????????????????????????

„V Zhromaždení AP Vojvodiny existuje jedinečný postoj ohľadom zosilnenia regionálnej spolupráce a existujúcich vzťahov s dlhoročnými partnermi, bezohľadu na rozličné postoje poslaneckých skupín ohľadom niektorých iných otázok. V tom sme jednotní a je to jednou z priorít v práci pokrajinskej administrácie, ktorá v sebe nesie potenciál,“ povedal Pásztor.

Veľvyslankyňa Repčeková zdôraznila, že Slovensko podporuje kandidatúru Nového Sadu o titul európskeho hlavného mesta kultúry, ako aj to, že Nový Sad a Košice, ktoré tento titul niesli v roku 2013, majú dosť spoločného.

Jasmina Pániková

Foto: O. Filip

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs