AKTUALIZOVANÉ: Elektronický systém v zdravotníctve: alebo umrieť alebo ísť k súkromnému lekárovi?

26.sep 2016

AKTUALIZOVANÉ: Elektronický systém v zdravotníctve: alebo umrieť alebo ísť k súkromnému lekárovi?

V procese sieťovania zdravotníckych ustanovizní v našej krajine a uvádzania nového elektronického systému, ku ktorému sa pristúpilo zjari, problémy sa iba kopia a pacienti sú čoraz nahnevanejší v dôsledku nemožnosti objednávania termínu na špecialistické vyšetrenie. Ak ste k tomu z dedinského prostredia, máte duplicitnú smolu.

Namiesto účinnosti, nový elektronický systém v zdravotníckych ustanovizniach v Srbsku prináša problémy aj lekárom, aj pacientom. Systém namiesto uľahčenia vytvára zúfalú atmosféru nemožnosti objednávania si termínu na špecialistické vyšetrenie v štátnych zdravotníckych zariadeniach. Nepríjemné skúseností pacientov a lekárov sa rôznia.

Dr. Ján Rybovič (Foto: K. Gažová)

Dr. Ján Rybovič (Foto: K. Gažová)

Dom zdravia Báčsky Petrovec už takmer celý rok ponúka možnosť online objednávok termínov vyšetrenia u zvoleného lekára v rámci petrovskej obce, ktorá sa však, podľa slov riaditeľa petrovského DZ Dr. Jána Ryboviča, málo využíva.

Problém vzniká vtedy, keď zvolený lekár po vykonanom základnom vyšetrení chce objednať termín u špecialistu v iných zdravotníckych ustanovizniach mimo tejto obce, napr. v Klinickom stredisku Vojvodiny v Novom Sade.

– Náš štát by chcel, aby elektronický systém fungoval na úrovni celého štátu, ale veľmi málo ustanovizní je schopné využiť tento systém. Tak je aj s Klinickým strediskom Vojvodiny, – hovorí Rybovič. – Z nášho DZ sa nedá objednať vyšetrenie v Novom Sade.

Branko Nedeljković

Branko Nedeljković

V nepríjemnej situácii vo veci nemožnosti objednania termínu u špecialistu sa našiel aj Branko Nedeljković z Maglića, ktorý sa v minulý štvrtok po neúspešnom pokuse o telefonické objednanie termínu u lekára pre ucho, hrdlo a nos (ORL) v Klinickom stredisku Vojvodiny vybral do Nového Sadu, aby si osobne na okienku objednal termín.

Bol som osobne objednať si termín na ORL klinike, lebo telefóny tam nedvíhali a elektronické objednávanie v našej obci alebo nefunguje alebo neexistuje, ale ma odmietli, – hovorí Nedeljković.

– Povedali mi, že môj zvolený lekár má objednať termín, aj napriek tomu, že som im vysvetlil, že v Maglići ten spôsob nefunguje, keďže ma tak informoval môj lekár, hovoriac, že naša obec ešte nemá ten softvér. Pani z okienka Klinického strediska Vojvodiny mi len povedala, že je potom problém v tom, že obec nedostala nový počítač a nový softvér, a že ich nezaujíma iná možnosť objednávania termínu, – hovorí Nedeljković a dodáva, že kým sa situácia nevylepší, môže alebo umrieť, alebo ísť k súkromným lekárom.

Riaditeľ Domu zdravia Báčsky Petrovec Dr. Ján Rybovič hovorí, že s Oddelením kardiológie v Sriemskej Kamenici majú dobré spojenie. – Kamenica normálne funguje v IZIS-e (elektronickom systéme v zdravotníctve) a bežne pri vypisovaní lekárskeho odporučenia pre špecialistu sa objednáva aj termín s presným dátumom a hodinou, dokonca s menom lekára, u ktorého je pacient objednaný, – hovorí Rybovič, neodpovedajúc na novinárske otázky kedy systém bude funkčný a v čom je háčik v nefungovaní systému.

– Systém bude funkčný vtedy, keď aj všetky zdravotnícke ustanovizne budú funkčné v tomto ohľade, – povedal Rybovič.

Aj v rezortnom ministerstve a v Klinickom stredisku Vojvodiny sme sa pokúsili zistiť kto je zodpovedný za tento problém a kedy sa vyrieši. Z oddelenia Moj doktor (IZIS) pri Ministerstve zdravia sa ozvali v utorok, 27. septembra.

Implementácia systému IZIS sa v KS Vojvodiny vykonáva v posledných 15 dňoch, – hovorí Marko Pevac, predstaviteľ oddelenia Moj doktor. –  Systém na jednotlivých klinikách spúšťame jednotlivo a to je viditeľné na portáli www.mojdoktor.gov.rs tak, že sa zjavujú termíny pre špecialistov a diagnostické zariadenia, ktoré sú vyznačené zelenou farbou. Problémy v tomto procese predstavujú aj tzv. čakacie listiny pre diagnostické procedúry. Veríme, že v októbri alebo v novembri doriešime existujúce problémy.

Toto potvrdili aj v Klinickom stredisku Vojvodiny, z ktorého apelujú na pacientov, aby boli trpezliví. – Nik nezostane bez potrebnej zdravotníckej služby, – uvádza v písomnej odpovedi PR KS Vojvodiny Jelena Jurišinová zo dňa 29. septembra, v ktorom sa okrem iného tvrdí, že sa vyšetrovacie termíny aj naďalej môžu objednať telefonicky alebo osobne na okienku.

Pevac zároveň potvrdil, že Dom zdravia Báčsky Petrovec je v IZIS-e, ale podľa jeho slov integrácia nie je ukončená v zmysle funkcie vypracovania kalendára, ale “pre pacientov sa môžu objednávať vyšetrovacie termíny”.

Zrejme, zatiaľ to nejde bez problémov pri objednávaní termínov v Klinickom stredisku Vojvodiny.

 

Vladimíra Dorčová-Valtnerová

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs