EVANJELICKÁ MLÁDEŽ KOVAČICKÝCH CIRKEVNÝCH ZBOROV I A II

23.júl 2013

29Cirkevnavylete

EVANJELICKÁ MLÁDEŽ KOVAČICKÝCH CIRKEVNÝCH ZBOROV I A II si začiatkom júla pripomenula 1150. výročia príchodu  sv. Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy a z tej príležitosti pobudla na jednodňovom výlete na Fruškej hore. Po kratšej prednáške o slovanských vierozvestoch, ktorú realizovali senior banátsky Pavel Sklenár, farár cirkevného zboru I, a mladý zborový farár Martin Bajza, predkonfirmačná, konfirmovaná mládež a deti z besiedky spolu so zborovými katechétami príjemne strávili ešte jeden prázdninový letný deň. Na Fruškej hore navštívili monastiere Veľká Remeta, Grgeteg a Krušedol a pokračovali do Sriemskych Karloviec, na Stražilovo a Petrovaradínsku pevnosť (na fotografii).

A. Chalupová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs