Exumácia našich padlých prvobojovníkov z roku 1941

31.okt 2013

Musíme pokračovať v uskutočňovaní takého sveta, aký nosili v mysliach a srdciach títo naši padlí hrdinovia, – povedal československý veľvyslanec v Belehrade p. Dr. J. Korbel v Petrovci

Petrovec 27. októbra 1946

V nedeľu sa konala v Petrovci exhumácia telesných pozostatkov našich, maďarskými okupantmi v októbri 1941 v Petrovci umučených siedmich hrdinov. Spolu s telesnými pozostatkami týchto, uložené boly v spoločnú hrobku aj telesné pozostatky ich spolupracovníka J. Marčoka-Dragutina, ktorý padol v boji proti okupantom začiatkom roku 1944 v Srieme.

Pri prevedení tohto slávnostného aktu prenášania telesných pozostatkov padlých hrdinov v spoločnú hrobku, prítomné bolo viacej ako 2 000 ľudí z Petrovca a okolia a taktiež i vysokí hostia: československý veľvyslanec v Belehrade p. Dr. J. Korbel, Dr. N. Petrovič, povereník pre sociálnu politiku GIOAP Vojvodiny, Dr. S. Kuzmanović, verejný žalobca Vojvodiny a člen Krajinského výboru NF Vojvodiny, vojenský atašé československého veľvyslanectva, p. podplukovník Štros, tajomník čsl. veľvyslanectva Dr. L. Horský, naši prvobojovníci Andrej a Michal Kardelis, niekoľkí spolubojovníci padlých a predstavitelia všetkých miestnych organizácií, ktorí sa tiež prišli pokloniť pamiatke a vzdať hold padlým našim hrdinom.

Privítanie p. Dr. J. Korbela

Veľvyslanca Československej republiky v Belehrade p. Dr. J. Korbela dočkal veľký zástup ľudu a v miestnostiach MNV ho privítal s teplými slovami ing. P. Vŕbovský, predseda MS vo FĽRJ a národný poslanec. P. Dr. J. Korbel vo svojom poďakovacom prejave podotkol, že navštíviť stredisko nášho menšinového, kultúrneho a politického života chystal sa už dávnejšie, ale nemal k tomu vhodnú príležitosť. Robí to dnes tým radšej, že sa môže pokloniť pamiatke a vzdať hold veľkým bojovníkom za naše oslobodenie v mene Československej republiky a že je to práve v predvečer štátneho a národného sviatku ČSR. Zdôraznil, že v budúcnosti veľmi rád príde medzi nás znovu, na dobu dlhšiu, aby sa mohol dôkladne spoznať s naším životom, prácou a problémami. Svoj ďakovný prejav zakončil privolaním na slávu juhoslovanským Slovákom, mohutnému pilieru juhoslovansko-československého bratstva. Po privítaní si p. Dr. J. Korbel obzrel miestnosti MS a kníhtlačiareň. Niečo po pol 11-tej hod. sa pohol veľký zástup ľudu na hroby.

Prejavy slávnostných rečníkov

Po vykonaní cirkevných obradov a po príležitostnej reči d. p. biskupa S. Starkeho, zhodnotil Ivan Majera niekoľkými slovami veľkosť chvíle a zdôraznil, že prítomnosť vysokých osobností československého a vojvoďanského politického života dôstojnosť slávnostného okamihu ešte zväčšuje.

Prvým slávnostným rečníkom bol čsl. veľvyslanec Dr. J. Korbel. Na začiatku svojho prejavu zdôraznil veľkosť obete, ktorú títo mladí hrdinovia priniesli pre oslobodenie vlastného národa a vôbec celého ľudstva. Potom vyzdvihol ohromnú zásluhu a miliónové obete, ktoré slovanský svet priniesol pre víťazstvo demokratických síl nad temnými silami fašizmu. Po p. Dr. J. Korbelovi prehovoril Dr. N. Petrovič, povereník pre sociálnu politiku Hlavného výkonného výboru autonómnej pokrajiny Vojvodiny. Vo svojom krátkom prejave, v ktorom vzdal česť padlým hrdinom v mene GIOAPV Dr. N. Petrovič povedal: „Tu, pri tejto hrobke, budú sa schádzať budúce pokolenia, aby čerpaly mravnú silu do nastávajúcej práce a bojov.“

A. Kardelis-Vlado prehovoril v mene našich prvobojovníkov a Dr. Slavko Kuzmanović v mene Krajinského výboru NF Vojvodiny. Potom v mene MS vo FĽRJ prehovoril jej predseda ing. P. Vŕbovský a v mene spolubojovníkov padlých hrdinov J. Spevák. Nakoniec prehovoril v mene mládeže Andrej Kopčok, ktorý nad hrobkou padlých hrdinov dal v mene mládeže sľub, že táto bude vytrvale pokračovať v ceste, ktorú jej padlí hrdinovia vyznačili.

Po prejave A. Kopčoka zarecitovala A. Speváková báseň od P. Bohuša „Nad hrobom padlých hrdinou“, a potom boly rakvy uložené v spoločnú hrobku.

(Úryvok z Hlasu ľudu číslo 81, ktoré vyšlo 30. októbra 1946 v Báčskom Petrovci)

Výber: K. Gažová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs