Mimoriadne zasadnutie sa nekonalo

31.okt 2013

Mimoriadne zasadnutie sa nekonalo

V piatok 25. októbra sa mali uskutočniť dve zasadnutia Zhromaždenia mesta Nový Sad, avšak mimoriadne zasadnutie, ktoré zvolali na návrh opozičných výborníckych skupín DS a LSV, sa nekonalo.

Na príčine bolo to, že výborníci vládnucej väčšiny neschválili rokovací program, ktorý navrhli spomenuté opozičné skupiny. Pozostával z bodov týkajúcich sa činnosti verejných komunálnych podnikov Stan a Gradsko zelenilo a návrhu na formovanie komisie, ktorá by navrhla opatrenia na riešenie problémov v týchto podnikoch. Ako povedali, prekvapila ich reakcia vládnucej väčšiny, čiže odmietnutie navrhnutého rokovacieho programu mimoriadneho zasadnutia.

Pokyny a dohovory pred samým zasadnutím, ktoré sa malo začať o 10.00

Pokyny a dohovory pred samým zasadnutím, ktoré sa malo začať o 10.00

V pokračovaní sa uskutočnilo riadne zasadnutie zhromaždenia, na ktorom sa rokovalo o 29 bodoch. Výborníci DS a LSV vyšli zo zasadacej siene na začiatku zasadnutia, ale sa neskoršie vrátili, práve vo chvíli, keď sa malo hlasovať za zrušenie rozhodnutia o platení kominárskych služieb, čo navrhli výborníci SRS. Väčšinou hlasov výborníkov koalície pri moci rozhodli, že za tieto služby sa naďalej bude platiť.

Najviac pozornosti na zasadnutí Zhromaždenia mesta Nový Sad upútal plán reorganizácie VKP Stan, ktorý má na starosti údržbu stavebných a podnikateľských priestorov. Plánom je stanovené zníženie počtu zamestnaných z 369 na 250 do konca roka, ako aj zníženie platov. Tí, čo zostanú v Stane, budú do roku 2016 dostávať minimálne platy. Zamestnancom ponúknu dobrovoľný odchod a nakoľko sa k sociálnemu programu neprihlási potrebný počet, k zmenšeniu počtu príde najprv v administratíve. S reorganizáciou VKP Stan sa začne 1. januára 2014. Predstavitelia vládnucej väčšiny plán reorganizácie predstavili ako najlepšie riešenie, ktorým sa predíde bankrotu. Podnik Stan má dlhy, ktoré značne prevyšujú hodnotu jeho majetku a sumu, ktorú iní jemu dlhujú. K tomu zamestnancom dlhuje platy v hodnote 32,5 milióna dinárov. Výborníci opozície kritizovali nielen to, že z materiálu nevidno, ako plán reorganizácie zachráni VKP Stan pred likvidáciou, ale aj to, že materiál dostali iba niekoľko hodín pred zasadnutím. Spochybnili aj pravdivosť údajov a bolo počuť i odhady, že krach tejto firmy ohrozí existenciu asi 1 000 ľudí. Kriticky sa zmienili o vedení podniku a výborníci SRS pripomenuli aj to, že je väčšina problémov zdedená.

Na zasadnutí schválili rozhodnutie o vypracovaní generálnej regulácie sídlisk Begeč, Kovilj, Kysáč a Rumenka a podrobnej regulácie Trandžamentu v Petrovaradíne, časti Bocke v Sriemskej Kamenici, sídlisk Ledinci a Stari Ledinci a časti Kaća. Schválili aj zmeny programov hospodárenia niekoľkých verejných podnikov a ustanovizní v Novom Sade a zamestnávali sa aj kádrovými otázkami. Pozornosť na zasadnutí Zhromaždenia mesta upútalo aj rozhodnutie o preberaní parciel zapísaných ako verejný majetok RS zo strany mesta Nový Sad na potreby výstavby prístupových ciest v okolí Žeželjovho mosta.

E. Š.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs