Fašiangová zábava selenčských hasičov

11.feb 2018

Fašiangová zábava selenčských hasičov

V organizácii Dobrovoľníckeho hasičského spolku v Selenči včera prebiehala tradičná Fašiangová zábava, ktorú selenčskí hasiči už roky úspešne organizujú. V priestoroch Dobrovoľníckeho spolku Selenča sa zhromaždil pekný počet ľudí a podľa slov predsedu DHS Selenča Daniela Durandziho, na zábave bolo okolo 150 hostí.

Svojou prítomnosťou hostiteľov poctili aj predstavitelia lokálnej samosprávy, tiež predsedníčka Hasičského zväzu Vojvodiny Ljubica Krnjajićová, predseda Hložianskeho hasičského spolku Vlastimír Báďonsky, ako aj predstavitelia hasičského spolku v dedine Bačko Novo Selo.

Zábavu otvoril dychový orchester DHS Selenča

Predseda DHS Selenča Daniel Durandzi vyjadril radosť z toho, že ľudia akceptovali pozvanie na zábavu a tak svojrázne podporili ich prácu a spoločenský angažmán.

„Sme veľmi radi, že na zábavu prišlo toľko ľudí. Náš hasičský spolok bol založený v roku 1911 a odvtedy sa u nás pravidelne organizuje fašiangová zábava. Roku 2011 sme si vybudovali novú sálu a dnes môžeme konštatovať, že je toto jedna z väčších zábav, ktoré sme organizovali“ – hovorí Daniel Durandzi.

Predseda selenčského hasičského spolku zdôrazňuje dychový orchester, ktorý pri spolku funguje a hrdý je na to, že im pribudli mladé posily.

„V orchestri sme mali starších ľudí, ktorí už nemali nadostač síl, čo im samozrejme, nezazlievame. Nedávno sa nám pridali deti a máme desiatich mladučkých hudobníkov, ktorí hrajú – fakticky sme prišli k tomu, že už nemáme nadostač nástrojov. Ja nie som úspešný predseda, ale som predseda úspešného spolku. Ľudia usilovne pracujú a výsledkom sú aj početné udelené uznania“ – s úsmevom konštatuje Durandzi.

Udelené uznania

Práve na zábave predsedníčka Hasičského zväzu Vojvodiny Ljubica Krnjajićová udelila plakety a uznania členom HS Selenča. Zlatú plaketu HZV za dlhoročnú prácu udelili kapelníkovi Michalovi Vrabčeniakovi, kým Zlatý odznak udelili Antonovi Trusinovi za jeho doterajšiu prácu a činnosť.

Zaslúžené odmeny

Okrem toho, uznania boli udelené ešte niekoľkým členom HS Selenča a licencie hasičského rozhodcu tiež boli udelené na sobotnej zábave.

„Z takýchto podujatí mám osobne veľký pôžitok, pretože ide o tradičné zábavy, ktoré pretrvávajú už dlhé roky. Na území Vojvodiny v minulosti bolo dosť veľa hasičských orchestrov, ale početné zanikli. Preto osobitne chcem zdôrazniť selenčský orchester a veľmi som rada, že v ňom hrajú mladučkí ľudia. Dnešné uznania, ktoré sme odovzdali členom DHS Selenča sú vlastne uznaniami pre všetkých ľudí, zapojených do práce spolku“ – hovorí Ljubica Krnjajićová.

Početní hostia na zábave

Predseda Hložianskeho hasičského spolku Vlastimír Báďonsky uviedol, že spolupráca so Selenčanmi sa zintenzívnila pred asi dvomi rokmi. Odvtedy tesnejšie spoluprcujú.

„Naša spolupráca sa začala, keď sme sa stretli na seminári na Deliblatskej piesočine. Vtedy sme sa aj zoznámili s predsedom selenčského spolku Danielom Durandzim. Nadviazali sme kontakty a družba sa začala. Spolupráca medzi hasičskými spolkami je veľmi dôležitá a obávam sa, že v slovenských dedinách pomaly začala zanikať“ – konštatoval Vlastimír Báďonsky.

Neformálna časť zábavy v Selenči zahŕňala večeru a pripravená bola tiež tombola. Podľa dobrej nálady, usmievavých tvárí a veľmi príjemnej atmosféry by sa dalo uzavrieť iba jedno – fašiangová zábava 2018 prebiehala na výbornú.

M. GAŠPAR
M. GAŠPAR

MIROSLAV GAŠPAR (1989) štúdia žurnalistiky skončil v roku 2012 a v roku 2013 master štúdia komunikológie na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom Sade. V slovenskej redakcii Rádia Nový Sad začal pôsobiť v roku 2011, najprv ako spolupracovník a od roku 2013 ako novinár, kde je redaktorom mládežníckej relácie a vysielania pre deti. Spolupracuje aj s NVU Hlas ľudu.  Zúčastnil sa novinárskych súťaží v Srbsku, Nemecku, na Slovensku a Ukrajine. Zaujíma sa o médiá, mediálne teórie, komunikológiu, propagandu, analýzu diskurzu, politicko-spoločenské témy a šport.