Fertilita (plodnosť) ženského obyvateľstva

16.apr 2013

Fertilita (plodnosť) ženského obyvateľstva vo veku nad 15 rokov je názov 6. zväzku (z) predvlaňajšieho sčítania obyvateľstva. Z jeho údajov vyplýva, že z celkového počtu žien, ktoré sú matkami, viac než polovica (57,46 percenta) narodila dve, 26,54 percenta jedno, kým necelých 12 percent tri deti. Každá štvrtá žena vo veku nad 15 rokov je bez detí. Kým je počet rodín, v ktorých je jedno dieťa, pri dvoch sčítaniach takmer rovnaký, počet rodín s dvoma deťmi o niečo stúpol, kým sa  tých s troma a viac deťmi zmenšil. Napríklad v roku 2002 bolo 57 472 matiek s piatimi a viac deťmi, predvlani len 33 346. Najväčší počet detí na jednu domácnosť je v obciach Tutin, Sjenica a Novi Pazar (približne tri), najmenší v Obci Knjaževac, ako aj v  belehradských obciach Vračar a Staré mesto, kde ich je približne, priemerne dvakrát menej v jednej domácnosti. Na ilustračnej snímke: Deti z Ašane na celodennom pobyte v miestnosti základnej školy.

                                                           O. F.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs