Koniec improvizácií

16.apr 2013

JEDNA OSOBNOSŤ, JEDNA OTÁZKA: FILIP FILIPOVIĆ, PORADCA  NÁRODNEJ ALIANCIE PRE LOKÁLNY EKONOMICKÝ ROZVOJ (NALED)

– Čo si ako právny poradca Národnej aliancie pre lokálny ekonomický rozvoj (NALED) myslíte: v akej vývinovej fáze je verejno-súkromné partnerstvo u nás?           

– Začal by som tým, že celý koncept tohto partnerstva bol u nás  celé roky málo známy. Totiž ak by sme analyzovali doterajšiu prax, zistili by sme, že síce boli prejavy verejno-súkromných partnerstiev, ale sa tieto realizovali ako rôzne druhy improvizácií. Keďže tie záležitosti neboli  verejne regulované, následne ani verejní, ani súkromní partneri nevedeli presne, ako zvládnuť potrebné postupy. To vlastne znamenalo riziko tak pre verejný, ako aj pre súkromný úsek. Teraz je situácia dosť inakšia. Nazdávame sa, že celá táto zákonodarná iniciatíva, ktorej štart bol Zákon o verejno-súkromnom partnerstve, schválený pred dvoma rokmi, a ktorá  pokračovala novým Zákonom o verejnom obstarávaní, tiež Zákonom o komunálnych činnostiach, bude kladným podnetom na rozvoj tejto formy spolupráce dvoch úsekov.

                                            Zaznamenal: O. Filip

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs