Finále projektu Strediska rurálnej turistiky

30.jan 2013

Manažérky projektu zveľadenia vidieckej turistiky: Jasna Babićová (stojí), Majda Adlešićová a Marína Speváková na záverečnej konferencii v Petrovci

CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA VUKOVÁRU A PETROVCA

Dvojročný projekt cezhraničnej spolupráce medzi Chorvátskom a Srbskom, konkrétne medzi mestom Vukovár a Obcou Báčsky Petrovec, podporený predprístupovým fondom EÚ, sa blíži ku koncu. Pred oficiálnym záverom tohto úspešného podujatia pomenovaného Formovanie strediska pre zveľadenie vedomostí v rurálnej turistike, ktoré pohlo ustátu hladinu turistického ruchu vidieka a rozvírilo jeho prúd v týchto mestách, organizátori prichystali aj dve záverečné konferencie. Najprv vo Vukovári 25., a potom aj v Báčskom Petrovci v utorok 29. januára.

Obsahom prejavov organizátorov a úradných hostí – predsedu Báčskopetrovskej obce Pavla Marčoka a pokrajinského funkcionára Duška Radakovića – zdôraznili význam tohto projektu, dôležitosť posilnenia dobrých susedských vzťahov, zachovanie tradičných remesiel a tradícií nášho regiónu a aby vyjadrili vďaku všetkým partnerom, členom projektových tímov a účastníkom seminárov a dielní. Projektové manažérky Marína Speváková, Jasna Babićová a Majda Adlešićová predstavili priebeh úspešnej realizácie projektu a dosiahnuté výsledky. Prítomní na konferencii mali možnosť pozrieť si aj časti nahraného dokumentárneho filmu o projekte a účastníkom dielní záverom slávnostne udelili i certifikáty o úspešnom skončení dielní.

J. Čiep


J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs