GALÉRIA ZUZKY MEDVEĎOVEJ BÁČSKY PETROVEC: Pätnáste bienále a jedenáste snemovanie

16.dec 2019

GALÉRIA ZUZKY MEDVEĎOVEJ BÁČSKY PETROVEC: Pätnáste bienále a jedenáste snemovanie

Galéria Zuzky Medveďovej V Báčskom Petrovci v júli tohto roku slávnostne zaznamenala 30 rokov svojej nepretržitej práce. Teraz na sklonku roku, ako to pravidelne robievajú každý druhý rok už 28 rokov, v rámci tejto významnej inštitúcie pre našu slovenskú komunitu vo Vojvodine prichystali ďalšie Bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku. Od roku 1999 túto „žatvu“ výtvarníkov obohatili aj o snemovanie. A slávnostnejší nádych mu pridalo aj udeľovanie Cien Karola Miloslava Lehotského za najlepšiu výstavu v dvojročnom období a Cyrila Kutlíka za celoživotné dielo.

Aj v sobotu večer do Petrovca pozvali profesionálnych výtvarníkov z radov vojvodinských Slovákov, ako aj širšiu kultúrnu verejnosť, aby prišla prezentovať to najlepšie, čo v oblasti výtvarníctva máme v tejto chvíli.

Konferencia

Z 11. výtvarníckeho snemovania 2019

Konferencia na úvod zorganizovaná v zasadacej sieni Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec v sobotu 14. decembra poobede sa niesla v znamení témy 30 rokov činnosti Galérie Zuzky Medveďovej. Jedenástu v poradí konferenciu otvorila Anna Séčová-Pintírová, riaditeľka Múzea vojvodinských Slovákov, ktoré zastrešuje aj prácu Galérie Zuzky Medveďovej. Vladimír Valentík podal stručný prehľad výstavnej činnosti GZM. Ale aj historický prehľad a sprítomnil aj storočnicu od prvej zdokumentovanej výstave v našom prostredí. V priebehu 30 rokov tuná doteraz zorganizovali presne 126 samostatných, či kolektívnych výstav.

Záber z expozície bienále

Emília Valentíková-Labátová sa na bienále akademických výtvarníkov. Presne vymenovala všetky doterajšie pravidelne organizované každý nepárny rok. V prvej časti riaditeľka MVS A. Séčová-Pintírová sa zmienila aj o udeľovaní cien K:M. Lehotského a C. Kutlíka v rozpätí rokov 1999 až 2017, ako aj o ďalšom bienále pod strechou GZM – ide o bienále výtvarníkov amatérov od roku 2010 dodnes v každý párny rok. Pred prestávkou sa prítomnému obecenstvu prihovorila aj Jozef Klátik a zmapoval prítomnosť staropazovských výtvarníkov na doterajších bienále, ale aj celomenšinové a celoštátne dosahy zosnulých umelcov Miry BrtkovejPavla Popa.

Ďalej sa slova ujal Michal Ďurovka, ktorý o GZM z vlastného uhla a uviedol, že aj sám mal česť dvakrát samostatne vystavovať v jej priestoroch. Anna Barcová-Žolnajová podrobnejšie sprítomnila výstavnú činnosť predstaviteľov kovačickej školy insity v petrovskej galérii v tridsaťročnom časovom rozpätí. Annamária Boldocká-Grbićová sa v svojsky ladenej eseji podala vlastný pohľad na súčasný život, na umenie a „mantinely“, čiže rámce petrovského bienále.

Záverom v mene NRSNM, ako aj Združenia petrovských výtvarných umelcov toto grémiu pozdravil Ján Makan. Viac ako dvojhodinové snemovanie prinieslo aj hodne kvalitných príspevkov. K nim pribudnú aj ďalšie, lebo sa z tohto podujatia, ako to občas bývalo v minulosti, plánuje vydať ak priliehavý zborník.

Výstava

Cenu C. Kutlíka za životné dielo odovzdali (zľava)Vladimírovi Valentíkovi, posthumne Pavlovi Popovi, Michalovi Ďurovkovi (Cena K. M. Lehotského) a Jozefovi Klátikovi

Cenu K. M. Lehotského za výtvarný počin získal Michal Ďurovka

V tú sobotu v Galérii Zuzky Medveďovej v Petrovci vo večerných hodinách zároveň bola aj na vernisáž 15. Bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku.

V rámci expozície tohtoročnej kolektívnej výstavy našich výtvarníkov bolo verejnosti predstavené 45 umeleckých diel malieb, grafík, inštalácií a sôch z dielní 24 našich profesionálnych umelcov. Aj tej staršej školy, ku ktorým pribúdajú aj mladšie posily so svojskými poetikami a novými technikami stvárnenia diel.

Aj tohtoročné bienále prilákalo početných návštevníkov. Vernisáž 15. Bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku zahájila riaditeľka MVS Anna Séčová-Pintírová. Oznámila aj laureátov cien, ktoré sa pri tejto príležitosti udeľujú. Po odôvodení Cenu Karola Miloslava Lehotského za výtvarný počin, resp. najpovšimnutejšiu výstavu za posledné dva roky prijal akademický maliar Michal Ďurovka (1972) z Kysáča za výstavu Lesy a rovina usporiadanú v Ženeve vo Švajčiarsku.

Výkupnú cenu NRSNM získala Vesna Opavská. Na fotografii vpravo, so sestrou Jasnou pred vykúpeným obrazom.

Cenu Cyrila Kutlíka za životné dielo tohto roku organizačný výbor bienále výnimočne udelil až trom laureátom. Pri svojej životnej sedemdesiatke ju získal akademický maliar a grafik Jozef Klátik (1949) z Petrovaradína. V mene zosnulého Pavla Popa (1948 – 2019) toto ocenenie prevzala jeho manželka Nataša. Pri životnom jubileu v roku svojich šesťdesiatych narodením túto cenu si za organizačný prínos v oblasti výtvarného umenia a kultúry vyslúžil kritik a kurátor Vladimír Valentík (1959).

Komorný zbor Musica viva

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny aj tento raz vyhlásila výkupnú cenu, ktorou získava obrazy do svojej kolekcie od roku 2005. Tohto roku výkupnú cenu získala akademická maliarka Vesna Opavská (1976) z Belehradu za digitálnu grafiku Kempová sezóna. Finančnú sumu jej odovzdala podpredsedníčka NRSNM Tatiana Vujačićová.

Bienále po úvodnom zdôvodnení expozície kurátora výstavy V. Valentíka, odovzdaní cien a spevu Komorného zboru Musica viva pod taktovkou dirigentky Marieny Stankovićovej-Krivákovej, otvoril Ján Šuľan, predseda Zhromaždenia Báčskopetrovskej obce.

Po prvýkrát na bienále vystavené aj kresby uhlíkom Suzany Sankovićovej z Begeča

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs