O aktivistkách ženských spolkov

16.dec 2019

O aktivistkách ženských spolkov

Členky Spolku kysáčskych žien (SKŽ) včera na Starej fare v Kysáči zorganizovali posedenie, na ktorom predstavili brožúrku z pera predsedníčky tohto spolku Ľudmily Berediovej-Stupavskej Aktivistky spolkov žien ako mosty juhoslovansko-slovenskej spolupráce. Publikácia vyšla za podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Ako sa uvádza na prvých stranách publikácia vyšla k 150. výročiu Spolku slovenských žien Živena (1869) a v ústrety 100. výročiu Ústredného spolku československcýh žien (1921).

Autorka Berediová-Stupavská na začiatku prezentácie ujasnila, že cieľom publikovania brožúrky je sprístupniť širšej verejnosti poznatky o ženskom aktivizme vyplývajúcom z dobových podmienok a slovanskej spolupráce založenej na kultúrnom, humanitárnom, vedeckom a inom podklade.

Podľa jej slov, cieľom publikácie je tiež priblížiť prácu aktuálnych odborov spolku slovenských žien Živena na Slovensku spolkom žien v Srbsku ako i tesnejšie skĺbiť Ústredie spolku Živena s Asociáciou slovenských spolkov žien.

Prítomných na večierku, medzi ktorými boli spolkárky z Hložian a Dobanoviec a predstavitelia MOMS, spolkov a inštitúcii z Kysáča, privítala podpredsedníčka SKŽ Miluša Grňová.

Redaktor predstavenej publikácie Jaroslav Čiep pri tejto príležitosti medziiným povedal, že táto publikácia prináša prehľad národnostných a kultúrnych snáh a výsledkov práce slovenských spolkov žien pôsobiacich vo Vojvodine v prvej polovici minulého storočia. Ženské spolky svojimi aktivitami v značnej miere pomáhali nielen možnosti školenia sa chudobných žiakov či k lepším podmienkam a kvalitnejšiemu životu detí v sirotincoch, ale aj k afirmácii žien v spoločnosti.

Po jeho slovách autorka Ľ. Berediová-Stupavská vďaka digitálnej video prezentácii priblížila prítomným zaujímavé čítanie, ktoré ich očakáva v knižočke Aktivistky ženských spolkov ako mosty juhoslovansko-slovenskej spolupráce.

Na večierku sa prihovorili i hostky Katarína Verešová zo Starej Pazovy, ktorá pripráva publikáciu Spomienky na Ľudmilu Hurbanovú, Viera Miškovicová z Hložian, predsedníčka Asociácie slovenských spolkov žien, ktorá vyjadrila nádej, že sa v jubilujúcom roku 2021 (100. výročie Ústredného spolku československých žien) podarí publikovať náročnejšiu publikáciu, v ktorej zmapujú činnosti asociácie. Prihovorili sa i Rastislav Surový, predseda MOMS Kysáč, Viera Benková z Báčskeho Petrovca a Miriam Murtinová z Hložian.

Treba na záver spomenúť, že obálku prezentovanej publikácie vypracovala a knihu graficky upravila Jana Strakúšeková-Miletićová a jazykovú úpravu mal na starosti Ján Širka.

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs