V PADINE: Jarmila Hajková – laureátka festivalu

16.dec 2019

V PADINE: Jarmila Hajková – laureátka festivalu

V “dedine mletej vody” sa včera usporiadal v poradí 23. Banátsky festival slovenských ľudových piesní V padinskej doline 2019.  Laureátkou podujatia sa stala dlhoročná mladá speváčka Jarmila Hajková z Kovačice. 

V rámci tohtoročného tradičného podujatia, ktoré už takmer 23 rokov zhromažďuje sólových interprétov ľudových piesní zo slovenských dedín v Banáte, vystúpilo osem spevákov z týchto prostredí: Kovačice, Vojlovice, Aradáča, Hajdušice a z Padiny. V úvodnej časti programu sa účastníkom a milovníkom slovenských ľudových piesní prihovoril Janko Kolárik, predseda Rady Miestneho spoločenstva Padina, ktorý o.i. povedal, že uplynulo už 23 rokov “ako sa v Padine každoročne ožívajú spomienky na tých, ktorí si cestu k lepšiemu životu v novom prostredí kliesnili piesňou, spevom a hudbou”. Neskoršie, festival zároveň aj slávnostne otvoril.

Tohto roku výkon spevákov sledovala a hodnotila posudzovacia komisia v zostave: Pavel Sampor z Kovačice, Janko Hrubík z Aradáča, Vladimír Hudec z Hajdušice, Pavel Hološ z Padiny,  Katarína Koláriková z Vojlovice a Ján Tomáš z Kovačice.

Víťazkou festivalu sa stala Jarmila Hajková z Kovačice, ktorá zastupovala kovačický Dom kultúry.

Druhú cenu získal Vladimír Hraško z Hajdušice, ktorý zároveň získal aj cenu obecenstva a 3. cenu si vyspievala Anna Torďanská z Aradáča. Na festivale si svoje hlasové možnosti vyskúšali aj Padinčanky Saňa Petrášová a Saňa Šimáková, Pavel Jonáš z KC TUK Kovačica, a Dávid Beška a Jana Beracká z Vojlovice.

Spevákov sprevádzal osemčlenný ľudový orchester SKOS Detvan z Vojlovice pod taktovkou Vladimíra Kolárika.

Banátsky festival slovenských ľudových piesní V padinskej doline 2019 usporiadal Dom kultúry Michala Babinku a finančne podporila Obec Kovačica, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a početní domáci sponzori. Festival viedla a moderovala Andrea Lomenová Sabová.

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs