Historický kalendár – 28. februára

27.feb 2013

1533 – narodil sa francúzsky renesančný filozof Michel de Montaigne. Vynikajúci štylista, autor nového literárneho žánru – eseje. Jeho najvýznamnejším dielom sú Eseje, voľné úvahy o človeku a jeho osude. Stúpenec prirodzeného náboženstva a morálky. Zomrel 13. septembra 1592.

1875 – v Banskej Bystrici sa narodil skladateľ Viliam Figuš-Bystrý, autor komorných skladieb, piesní a tiež prvej slovenskej opery na národný námet Detvan, ktorej premiéra bola v roku 1928 v Slovenskom národnom divadle. Zberateľ ľudových piesní, autor diela Tisíc slovenských ľudových piesní. Zomrel 11. mája 1937 v Banskej Bystrici.

1889 – narodil sa ruský tanečník a choreograf Václav Fomič Nižinskij, ktorý patril k najtalentovanejším baletným umelcom svojej doby. Popri účinkovaní v baletoch vytvoril vlastné choreografie, z ktorých najslávnejšia je Stravinského Svätenie jari. Zomrel 8. apríla 1950.

1895 – v Bratislave zomrel športovec Ferdinand Martinengo, jeden z priekopníkov telesnej výchovy na Slovensku. Venoval sa šermu a v Bratislave založil súkromnú šermiarsku školu. Venoval sa však aj iným športom, napr. veslovaniu. Založil Bratislavský dobrovoľný hasičský spolok a staral sa o chudobných študentov. Narodil sa 4. marca 1821 v Záhrebe.

1901 – narodil sa americký chemik a fyzik Linus Carl Pauling. Bol profesorom na univerzite v San Diegu. Zakladateľ Pugwashského hnutia vedcov proti atómovej vojne. Dvojnásobný laureát Nobelovej ceny za chémiu (1954) a za mier (1962). Zomrel 19. augusta 1994 v Big Sur, Kalifornia.

1916 – zomrel americký spisovateľ Henry James. Od 70. rokov 19. storočia žil v Európe a v roku 1915 prijal britské občianstvo na protest proti neúčasti USA v 1. sv. vojne. V rozsiahlom prozaickom diele sa venoval kontrastu európskej a americkej kultúry a hľadaniu domova: Daisy Millerová, Washingtonovo námestie, Portrét dámy, Aspernove listy, Zlatá misa, Vyslanci a i. Narodil sa 15. apríla 1843.

1920 – v Háčkach na Morave sa narodil scénograf a pedagóg Ladislav Vychodil. Patril k významným osobnostiam slovenskej scénografie, začínal v Beskydskom divadle v Hraniciach a od roku 1945 pôsobil v Slovenskom národnom divadle. Bol šéfom výpravy SND i vedúcim Umelecko-dekoračných dielní SND. Učil na katedre scénografie na VŠMU v Bratislave a tiež na DAMU v Prahe. Zomrel 20. augusta 2005.

1958 – narodila sa paralympionička Katarína Brandoburová, v rokoch 1997-2002 generálna tajomníčka Slovenského paralympijského výboru (SPV). Tlmočníčka a prekladateľka, do paralympijského športového sveta vstúpila po nadkolennej amputácii ľavej nohy ako reprezentantka v atletike. Od roku 1981 mnohonásobná majsterka ČSFR a SR a držiteľka viacerých medailí z medzinárodných šampionátov v hode diskom, oštepom a vrhu guľou. Zomrela 24. januára 2005.

1986 – v centre Štokholmu zastrelil neznámy páchateľ švédskeho ministerského predsedu Olofa Palmeho. Palme vstúpil do medzinárodného povedomia svojou angažovanosťou pri odzbrojovaní Východu a Západu, usiloval sa o vytvorenie bezjadrového pásma v Európe. Narodil sa 30. januára 1927.

 SITA

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs