Hlas ľudu 74-ročný

19.okt 2018

Hlas ľudu 74-ročný

Náš týždenník dnes oslavuje 74. narodeniny. Pri tej príležitosti sa v priestoroch NVU Hlas ľudu konala oslava a udelenie výročných cien – najlepším novinárom a dopisovateľom Hlasu ľudu a ceny mládežníckeho časopisu Vzlet.

Prítomných privítal Samuel Žiak, riaditeľ NVU Hlas ľudu, a zdôvodnenia komisií prečítali Stevan Lenhart a Jasmina Pániková, šéfredaktori Hlasu ľudu a Vzletu.

Podľa rozhodnutia komisie prvú cenu novín Hlas ľudu si v tomto roku zaslúžila zodpovedná redaktorka časopisu Vzlet Jasmina Pániková za príspevky v pravidelnej kolumne InPress. Druhú cenu novín Hlas ľudu získal novinár redaktor Hlasu ľudu Juraj Bartoš za seriál príspevkov Medzi Slovákmi v Békešskej Čabe. Tretia cena novín Hlas ľudu sa dostala do rúk novinárke Hlasu ľudu Anička Chalupovej za rozhovor Maliarstvo ako duševné upokojenie Jána Bačúra. Cenu dopisovateľa získal Ján Špringeľ z Kovačice za dopisovateľskú spoluprácu a za seriál príspevkov Potulky za titulkami.

Cenu časopisu Vzlet si v tomto roku zaslúžil Filip Filip zo Starej Pazovy za seriál príspevkov v rubrike Info svet.

Odmeneným zablahoželali Katarína Melegová-Melichová, predsedníčka Správnej rady NVU Hlas ľudu, Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka NRSNM, Ján Brtka, predseda MSS, a Boris Varga, riaditeľ NVU Ruské slovo.

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs