Hravý let ponad latku

22.jan 2013

ČASOPISY

(Nový život, roč. 64, č. 11 – 12, 2012)

Posledné číslo časopisu Nový život 11 – 12 za rok 2012, ktoré uzaviera jeho 64. ročník, sa nám dostalo do rúk v polovici januára 2013. Na titulnej strane ho spestruje maľba Deň akademického maliara Jána Agarského zo Starej Pazovy. Práce vlaňajšieho jubilanta, päťdesiatnika, nachádzame aj na vnútorných stranách časopisu, ktoré uzatvárajú reprodukcie najnovších knižných vydaní Slovenského vydavateľského centra, na poslednej strane obálky.

Do čísla nás vovádzajú dve básne Milana Rúfusa: Michelangelo cesty, obe z Antológie slovenskej poézie 20. storočia Víťazoslava Hronca. Rubrika Rozkoš z textu prináša úvahu vo funkcii úvodníka pod názvom Umenie a logika z pera Olivera Bakoša, profesora na Katedre estetiky FFUK v Bratislave. Viera Benková si tentoraz do rubriky Chat pozvala spisovateľku Danu Podrackú a je z toho interview s titulkom Písanie je niečo, čo nás poznačí, písanie je stigma, rana v nás, dar pre iných… Nasleduje rubrika Pulzovanie literatúry a v nej cyklus 14 básní Podrackej pomenovaný Písanie je láska, vo výbere Benkovej. S potešením konštatujeme, že po dlhšom období je tu i debutantka v Novom živote: študentka filozofie Svetlana Gašková z Nového Sadu, ktorá doteraz uverejňovala v časopisoch Vzlet a Sládkokvič. Jej štyri krátke prózy (Nič nie je navždy, Oheň zhasol, Vzduch som predala, Zem mi zvlhčuje), ktoré navzájom súvisia, naznačujú, že autorka má zmysel pre postrehnutie problémov a pre ich literárne stvárnenie. Len teda pokračovať!

V ďalšej časti časopisu si všímame príspevok Dudkov mytologický Celebes, v ktorom si Marína Šimáková Speváková posvietila na výber z básnickej tvorby čiže na zbierku Miroslava Dudka Celebes, Celebes (Báčsky Petrovec : SVC, 2012). Michal Babiak v texte Ticho, ktoré spája hovorí, z hľadiska fungovania dvojitosti, o spoločnej básnickej zbierke Wiliama Wordswortha a Samuela T. Coleridgeho Lyrické balady. Posledný, tretí príspevok v rubrike Texty a kontexty, Prechyľovanie priezvisk – teória a prax, podpisuje Anna Makišová.

V rubrike Studnička pamäť nachádzame záznamy Jána Labátha opatrené spoločným titulkom Moje ovídiovské Epistulae ex Ponto Štyri listy domov. Nasleduje časť 56. literárne snemovanie. V rámci nej je najprv rozbor Márie Myjavcovej pod názvom Literatúra pre deti v Medovníku – znamenitý vydavateľský počin, v ktorom autorka venúva pozornosť publikácii Jarmily Hodoličovej Medovník Chrestomatia slovenskej vojvodinskej literatúry pre deti (SVC, 2012). Nasledujú príspevky Martina Prebudilu: Zomierajú zimomriavky na vstupe do druhého desaťročia 21. storočia a Zuzany Čížikovej: K novším literárnokritickým reflexiám literatúry pre deti a mládež vo Vojvodine.

Štyri príspevky nachádzame v rubrike Recenzie (píšu: Etela Farkašová, Anna Marićová, Samuel Boldocký a Pavel Čáni) a tri v Miscelaneách (Vladimír Valentík, Ján Zambor, Miroslav Kaňa). Slovom, ani posledné dvojčíslo vlaňajšieho ročníka časopisu Nový život sa nešmyklo, hravo sa dostalo ponad pomerne vysoko nadstavenú latku.

j. b.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs