I. Furdík rokoval s V. Skalským o spolupráci ÚSŽZ a SZSZ

7.feb 2013

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, prijal v pondelok 4. februára 2013 na pôde úradu Vladimíra Skalského, predsedu Svetového združenia Slovákov v zahraničí.

Vladimír Skalský informoval o činnosti a plánoch Svetového združenia Slovákov v zahraničí a Česko-slovenského klubu na rok 2013 a o plánovaných aktivitách Art klubu v Prahe v tomto  roku.  Zároveň informoval predsedu ÚSŽZ o problémoch s priestormi pre svoju činnosť, s ktorými sa stretávajú  krajanské združenia v Prahe a o plánoch  na ich riešenie s dosahom na ďalšie slovenské krajanské spolky, napr. Obec Slovákov, Česko-slovenskú scénu a pod.

Igor Furdík informoval o činnosti a aktuálnych úlohách Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v roku 2013 a o možnostiach budúcej spoločnej spolupráce so Svetovým združením Slovákov v zahraničí a s krajanskými spolkami v Prahe.

uszz.sk

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs