Oslávili Deň knižnice

7.feb 2013

Z dejín sa dozvedáme, že po založení Srbských čitární v Irigu a Novom Sade roku 1869 aj v Báčskej Palanke vzrástol záujem o knihu. Výsledkom bolo založenie Čítacieho spolku a knižnice. Dnes je Ľudová knižnica Veljka Petrovića umiestnená vo veľkolepej budove z 19. storočia s moderne upravenými miestnosťami a bohatým knižničným fondom a má aj 13 pobočiek na území Báčskopalanskej obce.

Pri obchôdzke miestností knižnice s riaditeľkou Koviljkou Dobrićovou (druhá zľava)

V utorok 5. februára v preplnenej sieni ĽK Veljka Petrovića v B. Palanke si príležitostným kultúrno-umeleckým programom pripomenuli 144-ročnú knižničnú činnosť. Na oslavách sa zúčastnili aj hostia: Milica Kirćanski, námestníčka riaditeľa Mestskej knižnice v Novom Sade, Aleksandar Đedovac, zástupca predsedu Obce B. Palanka, Mita Lačanski, predseda Zhromaždenia obce, Mirjana Šolaja, načelníčka oddelenia pre spoločenské činnosti, početní predstavitelia politických a kultúrnych inštitúcií, zamestnanci knižnice a ďalší.

Úvodom riaditeľka ĽK Koviljka Dobrićová informovala o dejinách knižnice v B. Palanke, ktorá pri svojom zrode mala 257 kníh. Dnes v tomto chráme kultúry pôsobia štyri oddelenia, dve čitárne a počet kníh prevýšil 180-tisíc. Knižnica dbá aj na prácu s deťmi, ktoré si aj týmto spôsobom od malička pestujú blízky vzťah ku knihe. V súčasnosti táto ĽK má vysokú pozíciu nielen na pokrajinskej, ale i republikovej úrovni. Výsledky práce z roku 2012 svedčia o početných realizovaných podujatiach (premiéry kníh, Karavána spisovateľov Vojvodiny, výstavy a pod.), o uskutočnených projektoch, kým najnovší projekt Biblioteka za novo doba sa začal realizovať vlani v novembri v rámci cezhraničnej spolupráce s Chorvátskom. Dozvedeli sme sa aj o najčítanejších knihách z domácej a svetovej literatúry v uplynulom období. V roku 2013 majú naplánované ukončiť adaptačné práce v knižniciach v Despotove a Obrovci, ako i pivničné priestory v B. Palanke. Riaditeľka pri tejto príležitosti udelila ďakovné listiny za knihovnícky prínos Nedovi Kuzmićovi a dôchodcovi Lazarovi Jelićovi.

Milica Kirćanski vo svojom príhovore pochválila úspešnú činnosť knižnice v prostredí, ktoré si ešte pred 144 rokmi vedelo ceniť význam knihy.          Oslavný program moderovala Olivera Nađová, ktorá zaujímavými informáciami sprítomnila i život a dielo maliara Ferencza Einsenhuta, narodeného v B. Palanke. Slávnosť spestrili hudobnými bodmi Bojan Krtinić, Dušan Popović Lipovac, Marija Davidovićová a Nikola Borković a literárnymi Tomislav Knežević a ďalší. Po ukončení programu si všetci mohli pozrieť miestnosti knižnice.

Jaruška Ferková

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs