Víno, hudba, klobásy

7.feb 2013

Miestny odbor Matice slovenskej v Padine už tradične i tohto roku usporiada kultúrno-spoločenské podujatie Víno, hudba, klobásy. Nejde tu len o súťaž výrobcov chutných vín a domácich klobás, ktorých očakávajú pekné odmeny, ale i o dobrú zábavu so slovenskou ľudovou hudbou, bohatou večerou, tombolou a ďalšími prekvapeniami. Podujatie bude v sobotu 23. februára o 20. hodine v novootvorenej sieni Hole pri Pokroku.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs