Výročné zhromaždenie MOMS Hložany

7.feb 2013

Na piatok 8. februára o 18. hodine v kaviarni Pod lipami je zahlásené výročné zhromaždenie Miestneho odboru Matice slovenskej v Hložanoch.

j. b-š

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs