Ich zásada je dobre hospodáriť

2.jún 2014

Keby všetky pracovné organizácie pracovali tak ako podnik na výrobu koženej galantérie Merkur v Báčskej Palanke, nebolo by treba robiť zvláštne stabilizačné opatrenia. V tejto pracovnej organizácii vždy vedeli pomerne hospodárne nakladať s pracovnými prostriedkami, takže aj ich pracovné výsledky boli uspokojujúce. Nepoznajú straty, ani nerentabilnú výrobu. A predsa si ešte pred troma rokmi vypracovali stabilizačný program. Prísne ho dodržiavajú a neustále zlepšujú.

O tom, ako v Merkure hospodária, rozprávali sme sa s tajomníkom Konferencie ZK Slobodanom Kneževićom a s vedúcim plánu a analýzy Francom Turkom.

Svoj stabilizačný program zamestnanci Merkuru vypracovali v súlade s obecným programom sporenia a prispôsobili ho vlastným podmienkam. Rokovali o ňom tak na zasadnutiach v ZO ZK, ako i na zasadnutiach robotníckych rád vo všetkých štyroch ZOZP. Aby sa s ním všetci dôkladne zoznámili, aby každý mohol o ňom vyjadriť svoju mienku, prerokovali ho aj vo všetkých pracovných jednotkách.

Program nakladá tieto základné opatrenia: zlepšiť organizáciu práce, lepšie využívať pracovné prostriedky, znížiť zásoby výrobkov a surovín, sústavne sporiť na materiáli, skrátiť výrobný cyklus všetkých výrobkov, účinne využívať pracovný čas a znížiť všeobecné výrobné náklady.

Na základe spoločného programu služby vypracovali konkrétne jednotlivé programy sporenia v každej pracovnej jednotke. Nepochybne, že aj o týchto dôkladne debatovali. V nich sa celkom konkrétne zmienili o nedostatkoch, ktoré sa v práci vyskytli. Presne  poukázali na príčinu nedostatkov, určili jednotlivcov, ktorí ich zapríčinili, ako aj presné a účinné opatrenia, kto a dokiaľ má jednotlivé opatrenia odstrániť. Takýto spôsob práce sa už stal ich pracovným zvykom.

O tom, že sa v Merkure pracuje hospodárne a dobre, nasvedčujú aj tieto údaje. Vo svojom zoskupení v celkových príjmoch sa Merkur zúčastňuje s 19%, ale ich dôchodok v zoskupení obnáša až 24%. Dôchodok, počítajúc, na jedného zamestnaného, je o 21% vyšší v Merkure ako takýto priemerný dôchodok v zoskupení.

Aj napriek tomu, že pracujú dobre, neustále poukazujú na eventuálne chyby, ktoré sa v práci vyskytnú. Ich zásadou je, že vždy možno pracovať ešte lepšie. Ako ilustrácia, nech poslúži tento príklad.

Vo využívaní pracovného času zistili určité nedostatky. Urobili akciu na zlepšenie a produktivita práce sa zvýšila o 10%. Táto akcia je stála. V rámci nej určili aj to, že prvá sobota v mesiaci nebude pracovná ako vo všetkých inštitúciach v meste. Pracujúci v Merkure robia v inú sobotu a prvú využívajú na vybavovanie svojich súkromných vecí. Takto sa značne znížilo vystávanie z práce. Urobili aj analýzu všetkých tých, ktorí sú často na zdravotnej dovolenke. Chorým sa snažia čím viacej pomôcť, ale proti zaháľačom podnikajú ostré a dôsledné opatrenia.

Podobne pracujú vo všetkých oblastiach.

Ešte veľmi mnoho by sa dalo písať o úspešnom hospodárení. Pripomíname iba to najdôležitejšie. V Merkure prísne dodržiavajú zákon o praktikantoch, neustále pracujú na doškolení vlastných kvalifikovaných kádrov, pomerne mnoho prostriedkov investujú na zlepšenie a modernizáciu výrobných kapacít. Nevedia však, čo sú to nekryté investície, ba čo viac investujú len vlastné prostriedky.

K tomuto pripomenieme, že si vlastné rozhodnutia vždy a všetci prísne uctievajú, že na zbytočné slová nikdy nemrhajú čas, že svoje výrobky predávajú v celej Juhoslávii a štvrtinu celkovej výroby využívajú na zahraničný trh, že ich poznajú nielen na európskom trhu, ale aj v Kanade, že sa ich vývoz zvyšuje, nazdávame sa, že sme aspoň čiastočne ozrejmili dobrú prácu tejto pomerne malej, ale úspešnej a neustále sa rozvíjajúcej pracovnej organizácie.

J. Turčanová

(Výber z Hlasu ľudu č. 41,

ktoré vyšlo 11. októbra 1975

v Novom Sade)

vo výbere Kataríny Gažovej

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs