44. FF TANCUJ, TANCUJ…: Šarm konopí a rubášov

3.jún 2014

44. FF TANCUJ, TANCUJ…: Šarm konopí a rubášov

 

Speváčky z Jánošíka

Speváčky z Jánošíka

 

Aj tohto roku Folklórny festival Tancuj, tancuj… ako celomenšinové hudobno-tanečné a folklórne súťažné podujatie zoskupilo v Hložanoch množstvo rozospievaných a roztancovaných ochotníkov z celej Vojvodiny.

Podľa údajov organizátorov v sobotu 31. mája prítomných bolo 27 súborov z 20 prostredí, ako aj hostia zo Slovenskej republiky a z Rakúska, teda súhrnne viac ako 1 200 ochotníkov.

S osobitnou energiou zatancovali predovšetkým členovia folklórneho súboru SKC Pavla Jozefa Šafárika z Nového Sadu. Šarm výborne skĺbených segmentov pútavého a jasného príbehu pod názvom Od konopí po rubáč (autora, zároveň i umeleckého vedúceho Ivana Slávika) odborná porota vysoko ocenila a odmenila víťazným vavrínom.

Festival celkom primerane splnil základné poslanie: zachovávať slovenské vojvodinské ľudové tance, piesne, kroje, zvyky a obyčaje, tiež dokumentovať a prezentovať i tvorivú činnosť v oblasti slovenského vojvodinského folklóru.

Hložanci ako dobrí hostitelia sa na túto príležitosť dôkladne pripravili a návštevníci ich snahu upraviť osadu a postarať sa o to, aby hostia v Hložanoch strávili príjemné chvíle, môžu len pochváliť. Počasie aj tohto roku nie veľmi žičilo, mračná sa rozťahovali oblohou, v závere programu nezhoveli a finále festivalu sa konalo v miernom daždi.

ROZOSPIEVANÉ JÁNOŠÍČANKY, VÝBORNÍ HUDCI Z VOJLOVICE

Nielen cimbal prispieva k lahodnému zvuku detvanovcov z Vojlovice

Nielen cimbal prispieva k lahodnému zvuku detvanovcov z Vojlovice

Koncert speváckych skupín a ľudových orchestrov sa uskutočnil v miestnom Dome kultúry a v rámci neho si návštevníci mali možnosť vypočuť 27 speváckych bodov a 2 hudobné čísla.

Predstavili sa spevácke skupiny z Padiny, Aradáča, Báčskeho Petrovca, Hajdušice, Hložian, Jánošíka, Kovačice, Kysáča, Lalite, Lugu, Nového Sadu, Starej Pazovy, Šídu, Vojlovice a vojvodinského strediska Krajan.

Spevácky program v Dome kultúry otvorila Katarína Mosnáková a moderovala ho Malvína Zolňanová.

Odborná porota hodnotiaca výkon speváckych skupín a orchestrov pracovala v zložení Juraj Ferík, Jarmila Juricová Stupavská a Ervín Malina.

Podľa jej rozhodnutia, najlepší výkon podala dievčenská spevácka skupina zo Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Jánošík. Skupinu nacvičila a piesňový materiál vybrala Katarína Mosnáková. Za nimi sa na 2. mieste umiestnila ženská spevácka skupina zo Slovenského kultúrno-osvetového spolku Detvan z Vojlovice pod vedením Vladimíra Kolárika. Tretie miesto si vyspievala dievčenská spevácka skupina Kultúrno-osvetového spolku Jednota z Hložian, ktorú nacvičil Rastislav Struhár. Teda prednes spevu dievčat a žien bol o stupienok kvalitnejší od prednesu chlapčenských a mužských skupín.

Keď ide o orchestre, vypočuli sme si len dva. O čosi kvalitnejšie zahrali víťazní hudobníci SKOS Detvan z Vojlovice, takže si 2. miesto „vyhúdol“ orchester Rosička z Kovačice.

DEFILÉ A TANEČNÉ KONCERTY

Začiatok defilé účastníkov festivalu

Začiatok defilé účastníkov festivalu

Pred prvým koncertom tanečných súborov na javisku hložianskeho amfiteátra už tradične z centra osady do amfiteátra tiahne slávnostné defilé účastníkov FFTT. Keď zoradené súbory dorazili na javisko, najprv zdvihli vlajku festivalu. Ochotníkov a hostí privítali moderátori Marína Kušniarová a Ivica Grujić Litavský.

Návštevníkom krásny umelecký zážitok a pekné chvíle s priateľmi folkloristami popriali: predseda Rady Miestneho spoločenstva Hložany Ján Bohuš, tretia tajomníčka Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade Alexandra Lašandová, námestník pokrajinského sekretára pre kultúru a informovanie Milan Micić, predseda Obce Báčsky Petrovec Pavel Marčok a predsedníčka NRSNM a podpredsedníčka Zhromaždenia AP Vojvodiny Anna Tomanová-Makanová.

Potom sa na javisku roztočili pôvodné i štylizované tance, nechýbala ani oberačka, krstiny, páračky a iné zvyky či obyčaje. Na javisku sa v prvom tanečnom koncerte predstavili matičiari z Hložian, a potom spolkári z Aradáča, Vojlovice, Pivnice, tanečná skupina Tanzkreis Neudau z Rakúska, Silbašania, Selenčania, Boľovčania, Laliťania, Šíďania a Kovačičania.

V rámci druhého, t. j. večerného koncertu (väčšiu časť odvysielala Televízia Vojvodina v priamom prenose) radom súťažne vystúpili tanečné skupiny spolkov z Hložian, Starej Pazovy, Kysáča, Lugu, Báčskeho Petrovca, Jánošíka, súboru Vojvodina, ochotníci z Padiny, Hajdušice, Erdevíka, Kulpína a Nového Sadu.

Ako hostia v programe účinkovali FS Vila z Nového Sadu a FS Bukovinka z Braväcova. Chýbali Dobanovčania, keďže sa naposledy venúvajú starostlivosti o ľudí zo zaplavených prostredí, ktorí sú u nich ubytovaní.

Otvárací ceremoniál 44. Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj...

Otvárací ceremoniál 44. Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj…

Tance a kroje posúdila odborná porota v zostave: Tatiana Kriváková Amidžićová a Milorad Lonić (choreografi), Vlasta Vinkovičová a predseda Marijan Pavlov (etnológovia).

Rozhodli, že najlepšie tancovali novosadskí šafárikovci (pozrieť úvodný odsek príspevku), 2. miesto obsadila mladšia tanečná skupina KOS Jednota z Hložian (autorom pásma Pod oblok a umeleckým vedúcim je Jaroslav Kriška) a na 3. mieste sa umiestnil FS Klasy SKUS hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy (autorom choreografie Veje vetrík, veje, po ovsenom KLASE, taktiež umeleckým vedúcim je Zlatko Ruman).

SPRIEVODNÉ PODUJATIA

Odmenené obsažné a dynamické pásmo novosadských šafárikovcov Od konopí po rubáč

Odmenené obsažné a dynamické pásmo novosadských šafárikovcov Od konopí po rubáč

Organizátori medzi dvoma koncertmi usporiadali podujatie Tanečný dom. Na neďalekom ihrisku s umelou trávou záujemcovia sa mohli naučiť tance z Aradáča a zo slovenského Horehronia.

Ponuka pre milovníkov slovenských vojvodinských špecialít tohto roku síce bola trochu skromnejšia, ale zato priam vábila Kuchyňa starodávnych jedál, kde sa predávali pochúťky z Aradáča, Bajše, Kysáča a Ľuby.

K sprievodným podujatiam radíme aj výstavu tradičných predmetov Vrťela bi sa, nemám koľesá, tancovala bi, aľe som bosá, ktorú pripravil Spolok žien Slovenka a otvorili ju v sobotu popoludní na poschodí Domu kultúry.

V jeho aule v piatok 30. mája podvečer otvorili výstavu Poznáte ma? Zahrnuje vzácny výber starých fotografií, ktorý pripravili Anna Séčová-Pintírová a Marijan Pavlov. Po vernisáži v Dome kultúry nasledoval koncert ľudovej hudby spevov a tancov folklórneho súboru zo slovenského Braväcova.

PRE POSTIHNUTÝCH ZÁPLAVAMI

Choreografiou Erdevícka krčma nová Erdevíčania opäť zavítali na FFTT

Choreografiou Erdevícka krčma nová Erdevíčania opäť zavítali na FFTT

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Miestne spoločenstvo Hložany, Obec Báčsky Petrovec, Kultúrno-osvetový spolok Jednota z Hložian a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov sa spoločne podpisujú pod organizáciu 44. FFTT. Organizačno-správna rada rozhodla, že sa tohtoročný festival bude konať ako humanitárna akcia pre ľudí postihnutých záplavami v Srbsku.

Hložanci predviedli, ako sa kedysi chodilo Pod oblok

Hložanci predviedli, ako sa kedysi chodilo Pod oblok

Pazovské plné Klasy

Pazovské plné Klasy

 

Jaroslav Čiep, Juraj Bartoš

 

Incorrect URL attribute defined

 

 

 

M. DOBROŇOVSKÝ