Je to lepšie než bolo

4.jún 2014

Je to lepšie než bolo

V bežných okolnostiach rozhovor s primátorom mesta by sa neobišiel bez príprav, dohovorov, telefonovania, stanovenia termínu… V situácii mimoriadnej na stretnutie s prvou osobnosťou Sriemskej Mitrovice Branislavom Nedimovićom do popredného sriemskeho mesta stačilo prísť. To nič, že si práve chcel dopriať sobotnú chvíľku voľného času. Primátor v športovo-pracovnom úbore – rifle a tričko – v to ráno, týždeň po najvyššej vlne veľkej sávskej vody, chodil, vybavoval, rozprával sa so spoluobčanmi. A aj telefonátov mal veľa…

– Dalo by sa povedať, že sa situácia normalizuje?

– Všetko zďaleka nie je ukončené. Je to lepšie než bolo, no najdôležitejšia je bdelosť nás všetkých, tak v Sriemskej Mitrovici, ako aj v Bosute a Sriemskej Rači, dvoch dedinách stále ohrozených najmä vodami prichádzajúcimi z Chorvátska. V Mitrovici sme celkom stiahli rozkaz o evakuácii, takže sme vo fáze bežnej ochrany pred záplavami. Hladina vody je približne 730 centimetrov a pomery sa deň čo deň zlepšujú.

Primátor Branislav Nedimović

Primátor Branislav Nedimović

– Platí to aj o dvoch spomenutých dedinách?

– Z Bosutu a Sriemskej Rače bolo evakuovaných päťsto až šesťsto ľudí. Zostali hlavne muži, práceschopní obyvatelia. Tie dediny sú chránené novými hrádzami, ktoré sme vybudovali zo zadnej strany vo výške okolo dvoch metrov, aby mohli odolať tlaku vody. Ak prídu povodne vyššej kapacity, budeme podnikať ďalšie opatrenia. Pre bahno, ktoré sa vytvára okolo hrádzí, musíme stále byť ostražití, sledovať situáciu, včas reagovať, aby v týchto chvíľach nedošlo k dákym nedopatreniam. Nesmieme si dovoliť pokaziť to všetko dobré, čo sme dosiahli v dňoch za nami.

– Stretol som sa s viacerými obyvateľmi, ktorí vravia, že najmä mladým ľuďom treba vzdať hold za obetavosť, neúmorné angažovanie sa v ťažkých chvíľach…

– Tie nás, ako aj mnohých iných inde, absolútne stmelili. Mladí v Sriemskej Mitrovici, tak tí zo stredných škôl, ako i študenti, nezamestnaní, iní, boli mimoriadne statoční. Angažovali sa vedno s ďalšími od nás a inokadiaľ, takže 760 000 vriec bolo naplnených a rozmiestnených za veľmi krátky čas, približne 36 hodín. Nezabúdajte, že sme vybudovali viac než desať kilometrov ochranných hrádzí z našej strany, okolo šesť kilometrov hrádzí z opačnej  strany, tej v Mačve, ako aj mnohé hrádze v dedinách. Je to čosi, čo si treba vážiť, dať pred nimi čiapku dolu, samozrejme, vysloviť im úprimnú vďaku za to.

– Mohli ste počítať aj s pomocou iných?

– Aktérom tej najväčšej pomoci boli Vody Vojvodiny. Pomohli nám i mnohé vojvodinské mestá, v prvom rade Nový Sad, Stará Pazova, Subotica, Inđija, Ruma, Irig…

– Teraz však nastupuje tá náročnejšia časť: koľko-toľko vrátiť život do bežných koľají, znemožniť nákazlivé choroby…

– Ústav verejného zdravia sa práve angažuje na dezinfekcii, deratizácii a iných opatreniach. Zároveň odhadujeme spotrebu palív, rôznych materiálov, rozsah škôd, vypracúvame analýzy všetkého za nami. Očakávam, že o niekoľko dní bude zrušený stav ohrozenia a že toto mesto začne žiť a venovať sa prácam a záväzkom, ktoré ho čakajú.

– Keď ide o hospodárstvo, ktoré odvetvia najviac pocítia následky povodní?

– Je to na prvom mieste poľnohospodárstvo. Nie toľko pre neplánované vody, ktoré sa vyliali na území obce, koľko pre vody podzemné, ktoré sú problémom najväčším. Je ich všade a dosť. Zvlášť veľké problémy spôsobia v chotároch dedín Kuzmin, Bosut, Sriemska Rača, takisto aj v Mačve. Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Vlastne všetko sa i začalo navonok dosť naivne, cez kanály. Potom sa skomplikovalo cez kanál Čikas, aby vrchol dosiahlo na rieke Sáve, pred vodou ktorej sa, vravia odborníci, najťažšie brániť.

– Okrem stabilizácie a obnovy, čo bude ďalšou príznačnosťou hospodárskych pohybov Mitrovice v nadchádzajúcich mesiacoch?

 Už na budúci týždeň podpíšeme zmluvu s jednou multinacionálnou spoločnosťou o budovaní prevádzky na výrobu autosúčiastok, čo v štarte znamená okolo dvesto nových pracovných príležitostí. Americký Cuper štandard má v polovici roka tu otvoriť svoju fabriku, v ktorej bude okolo šesťsto zamestnaných. V súčasnosti máme približne osemnásťtisíc zamestnaných, ale i okolo sedemtisíc nezamestnaných, takže je jasné, čo uvedené a iné investície aj z aspektu zamestnanosti pre nás znamenajú.

– Na záver: aj Sriemska Mitrovica je multinárodnostné prostredie, v ktorom žije i dosť príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny…

 – Otázkami tohto druhu a rôznymi aspektmi činnosti sa u nás zaoberá Rada národnostných spoločenstiev zahrňujúca predstaviteľov všetkých grupácií na základe rozhodnutí ich legitímnych predstaviteľov. Aj ďakujúc ich pôsobeniu sa naše mesto stáva takým, že nás množstvo rozličností zjednocuje.

Oto Filip

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs