Úspech selenčských žiakov

4.jún 2014

Úspech selenčských žiakov

23selenca orchesterZdruženie baletných a hudobných pedagógov Srbska v dňoch 31. mája a 1. júna usporiadalo 15. republikovú súťaž  orchestrov základných a základných hudobných  škôl. Jedna časť súťaže prebiehala v Niši, druhá v Belehrade – presnejšie na gymnáziu v Zemune, kde vystúpil aj žiacky orchester ZŠ Jána Kollára v Selenči. Selenčský orchester do tejto súťaže postúpil z Hudobného festivalu detí Vojvodiny, ktorý bol v Báčskej Topole, a tam zvíťazil. Na spomenutom republikovom hudobnom podujatí v Zemune o titul najlepšieho žiackeho orchestra súťažilo sedemnásť hudobných zoskupení, malí hudobníci zo Selenče sa predstavili piatimi skladbami rôznych žánrov a obsadili vo svojej kategórii druhé miesto. V orchestri je jedenásť členov a dvanásty člen je profesor hudobnej kultúry PaedDr. Juraj Súdi, ktorý je vedúci orchestra. Tento úspech selenčských žiakov, konkrétne hudobníkov, je iba pokračovanie v dosahovaní vynikajúcich výsledkov žiakov tejto školy na rôznych súťažiach.

                                                          Juraj Berédi

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs