V záujme nás a prírody

4.jún 2014

V záujme nás a prírody

Z otvorenia konferencie: účastníkov privítal rektor prof. Dr. Miroslav Vesković

Z otvorenia konferencie: účastníkov privítal rektor prof. Dr. Miroslav Vesković

Z MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE CASEE

Poľnohospodárstvo a ekológia, konkrétnejšie zdravotne bezpečná výroba potravín a zachovanie životného prostredia sú nielenže oblasťami globálneho významu, ale sú aj mimoriadne náročnými a nákladnými etapami na ceste našej eurointegrácie.

Úlohami pôdohospodárstva, lesníctva a aplikovanej biológie vo výrobe potravín a zachovaní životného prostredia zaoberali sa koncom mája experti strednej a juhovýchodnej Európy na viacdňovej medzinárodnej konferencii CASEE, prebiehajúcej prvýkrát v Srbsku. Podujatie je výsledkom a následkom intenzívnej medzinárodnej spolupráce Univerzity a Poľnohospodárskej fakulty v Novom SadeAsociáciou európskych univerzít pre prírodné vedy (ICA) a jej zložkou pre strednú a juhovýchodnú Európu – CASEE.

Predseda združenia univerzít strednej a juhovýchodnej Európy a predsedajúci v poradí piatej konferencie CASEE prof. Dr. Martin Gerzabek vyzdvihuje, že jej tematika – udržateľný poľnohospodársky rozvoj a zachovanie prírodného prostredia – zhodou okolností veľmi súvisí aj so situáciou spôsobenou povodňami, ktorá v druhej polovici mája vznikla u nás.

Počas snemovania účastníci sa v prvom pláne upriamili na rozličné vzájomné súvislosti a aspekty vplyvu poľnohospodárstva na ekosystém v kontexte budúceho a udržateľného rozvoja. Samozrejme, s cieľom zistiť a zvážiť význam rozličných nástrojov, ktorými možno vplývať na riešenie problémov životného prostredia súbežne s rastúcim dopytom po potravinách a výrobkoch tohto druhu vo svete. Rokovali hlavne o štyroch oblastiach: agronomických technikách v zachovaní servisov ekosystémov, interakcii rastlín, pôdy a vody, aplikovanej biológii, tiež odolnosti ekosystémov pri zjemňovaní účinkov klimatických zmien.

Konferencia zrejme splnila cieľ objasnením mnohých súvislostí poľnohospodárstva s ekológiou, taktiež modusov, akými sa tento vzťah bude uberať a vyvíjať v budúcnosti. Námetov bolo mnoho, diskusných príspevkov tiež: viac než stotridsať posterových a ústnych prezentácií. Veď odpovedať len na čiastku toho, od čoho všetko závisí udržateľný poľnohospodársky rozvoj, je nesmierne ťažké. Ide o celý komplex vecí: od cieľavedomého využívania vody, pôdy a iných zložiek prírody po rozumné a účinné spracovanie poľnohospodárskych produktov. A je to len malá časť toho veľkého príbehu.

 Oto Filip

 

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs