Alica v krajine zázrakov po vojlovicky

5.jún 2014

Alica v krajine zázrakov po vojlovicky

Spokojní s výkonom – herci a autorka po predstavení. (Foto: z archívu SKOS Detvan)

Spokojní s výkonom – herci a autorka po predstavení. (Foto: z archívu SKOS Detvan)

DVE DETSKÉ DIVADELNÉ PREMIÉRY SKOS DETVAN 

Detský divadelný súbor SKOS Detvan z Vojlovice za necelý mesiac zahral dve premiéry. Najprv sa 10. mája obecenstvu predstavil hrou Alica v krajine zázrakov po slovensky a o tri týždne – v pondelok 2. júna – túto hru zahrali aj po srbsky. Autorkou predstavenia je Terézia Weberová Oravcová a text do slovenčiny preložila Lýdia Marková.

– Ja zbožňujem rozprávky, lebo ich každý môže dožiť na svoj spôsob. Tak sa vlastne aj zrodila idea, aby sme známu rozprávku Alica v krajine zázrakov spracovali trochu inak. Chceli sme, aby to bolo trochu extrémnejšie. Osobnosti sme si prebrali z tejto rozprávky, ale základnou témou predstavenia je čas, – povedala nám autorka.

S týmto predstavením sa vojlovickí mladí divadelníci s pomocou mažoretiek z Pančeva predstavia staropazovskému obecenstvu na Prehliadke 3xĎ, pokým srbský variant predstavenia je už v repertoári 5. ročníka Bienále umeleckého detského výrazu BUDI v Pančeve. Obe premiéry boli výborne navštívené, a zvlášť tá druhá, keď sieň vojlovického Spomienkového domu bola vyplnená – ako málokedy predtým – do posledného miesta.

– To hádam aj preto, že sme hrali po srbsky, takže prišli aj diváci, ktorí nerozumejú slovenčine. Vcelku som skutočne spokojná, ako to dopadlo, a nakoľko som videla, spokojní sú aj herci, ale aj odborníci, ktorí si nás prišli pozrieť. Podľa ich slov boli príjemne prekvapení, – hovorí T. W. Oravcová. – Myslím si, že tým, že sme predstavenie nacvičili v dvoch jazykoch, sme sa skutočne obohatili. Žijeme v prostredí, v ktorom väčšina nedostatočne rozumie slovenčine, čo potom rozhodne, že si neprídu pozrieť naše predstavenie. Takto na predstavenie organizovane prišla asi celá vojlovická kultúrna verejnosť. Týmto sme vlastne „jedným úderom zabili dve muchy“ – nacvičením slovenského predstavenia pestujeme jazyk, a tým srbským sa prispôsobujeme okoliu a umožňujeme väčšiemu počtu divákov, aby si pozreli predstavenie.

Ináč SKOS Detvan je jediný slovenský súbor vo Vojvodine, ktorý predstavenia nacvičuje v dvoch jazykoch.

– Vlani dospelý súbor prvýkrát v dejinách Detvanu okrem v slovenskom jazyku predstavenie nacvičil aj po srbsky. Ozveny boli skutočne prajné, takže sme to zopakovali aj s detským divadlom a pravdepodobne aj tohto roku predstavenie pre dospelých bude znovu v dvoch jazykoch, – hovorí podpredseda Detvanu Miroslav Oravec. – Urobili sme to výlučne z praktických dôvodov, lebo so slovenským predstavením vystupujeme pri premiére, na prehliadke a ešte raz, prípadne dvakrát v niektorej z okolitých slovenských osád. Do báčskych dedín neodchádzame, lebo sú cestovné náklady príliš veľké. Je však opravdivá škoda, že predstavene, ktoré sa pripravuje celý rok, žije tak krátko. To nás podnietilo, aby sme poslúchli sugescie kultúrnych pracovníkov v meste a nacvičili predstavenie aj po srbsky. S týmto bez väčších problémov a s minimálnymi výdavkami môžeme vystupovať tak v Pančeve, ako aj v okolitých osadách. Na tento spôsob predstaveniu zabezpečíme omnoho dlhší život, čo je aj svojráznou satisfakciou hercom a kompletnému tímu za vynaložené úsilie pri jeho nacvičovaní.

Vladimír Hudec

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs