Nušićov podozrivý

8.jún 2014

Nušićov podozrivý

Taktický plán, ako lapiť podozrivú osobu

Taktický plán, ako lapiť podozrivú osobu

Slovenské vojvodinské divadlo v Báčskom Petrovci, na rozdiel od minulých rokov, keď obecenstvo zvyklo na dve predstavenia ročne, tohto roku si naplánovalo nacvičiť iba jedno predstavenie. Rozhodnutie padlo na inscenáciu Podozrivá osoba podľa Branislava Nušića, pod ktorú sa režijne podpisuje Alexander Bako zo Starej Pazovy. Nejde o náhodný výber autora, keďže sa práve oslavuje 150. výročie narodenia tohto významného srbského dramatika.
Po týždňovom odročení už zahlásenej premiéry pre Dni smútku v krajine v piatok 30. mája SVD v sezóne 2013/2014 predsa premiérovo uviedlo naštudované a nacvičené predstavenie Podozrivá osoba / Sumnjivo lice. V ňom režisér Bako herecké obsadenie rozvrhol na skúsených, ale aj oceňovaných hercov z predchádzajúceho Divadelného vavrína, ktorí do Petrovca pricestovali z rozličných osád. V tomto predstavení si svoje roly poctivo naštudovali a svoj herecký potenciál divákom ponúkli Michal Čiliak (ako kapitán), Radica Števanová (ako jeho manželka Anđa), Jasmina Kováčová (ich dcéra Marica), Igor Piskla (pisár Vića), Ján Kmeťko (okresný pisár Žika), Jozef Chrček (okresný pisár Milisav), Miroslav Fábry (praktikant Tasa), Branislav Čeman (podozrivý Đoka), Zdenko Kožík (okresný špión Aleksa Žunjić) a Ondrej Brna (gazda Miladin). Scénu pre toto predstavenie navrhol Peter Janků a kostýmy Tijana Sićevićová.
Desať postáv a desať rozličných charakterov skĺbených zápletkou v malom okresnom mestečku je jadrom tejto komédie. V nej groteskné a vycibrené konanie jednotlivých pokryteckých postáv diváka privádza k smiechu. Hoci je predloha písaná o polstoročie skôr, dej v tejto inscenácii je situovaný do povojnových rokov, do obdobia FĽR Juhoslávie, keď naskutku takmer každý bol z niečoho podozrivý. Podozriví boli okrem hercov aj všetci diváci, ktorí si namiesto lístka „kúpili“ predvolanie pre obžalovaného a už na vchode ich nevrlí pisári kontrolovali. Prvýkrát v dejinách SVD sa predstavenie hralo dvojjazykovo – i po slovensky i po srbsky. Zrejme plynulosť dialógov v origináli (po srbsky) bola čosi výraznejšia ako dialógy po slovensky. Skôr by sme to pripísali aj odtieňom v preklade. Na druhej strane si predloha po srbsky od slovenských hercov vyžaduje viac úsilia zdolať prízvuky, aby toto predstavenie zabodovalo aj u srbského diváka. Zámer takého spôsobu inscenovania Podozrivej osoby bol podľa priznania sa režiséra Baka, aby predstavenie oslovilo aj širšie obecenstvo, keďže sa plánujú zúčastniť na viacerých festivaloch v Srbsku.

                                                                                                                                          Jaroslav Čiep

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs