Pôžička, samozdanenie a predsavzatie vybudovať cesty

11.jún 2014

Často sme si zvykli hovoriť, že výstavba ciest už či pouličných alebo tých, ktoré spájajú osadu s osadou je snom občanov a keď sa už cesty začali budovať a i vybudovali sa, sen sme prekrstili na skutočnosť a bolo by to. V tomto texte tiež chceme hovoriť o výstavbe ciest, tentokrát o mohutnej akcii výstavby ciest v Pivnici. A úmyselne sa chceme vyhnúť (aspoň v ďalšom texte) slovu sen a zameniť ho chceme reálnym plánovaním občanov v dokumente, ktorý sa volá Strednodobý plán rozvoja Miestneho spoločenstva v Pivnici, lebo výstavba ciest v tejto osade vlastne tým je.

A Strednodobý plán rozvoja Miestneho spoločenstva v Pivnici predovšetkým hovorí a nakladá, že do roku 1980 pivnické ulice majú vyviaznúť z blata a prachu. Do tohto roku Pivničania vybudujú vo všetkých uliciach asfaltové cesty.

V uplynulých dňoch, presnejšie 27. septembra t. r. plán sa začal uskutočňovať. Dva kilometre dlhá asfaltová stuha sa už rysuje v uliciach Jovana Popovića, Masarykovej, Štefánikovej a Partizánskej. Pracovníci stavebných podnikov Radnik z Križoviec a Vojvodinaput z Nového Sadu už na začiatku výstavby ciest sľubujú, že v rekordnom čase a to prakticky znamená, že práce zakončia do prvých novembrových dní. Asfaltová cesta dlhá dvetisíc metrov bude darom občanov Pivnice ku Dňu republiky.

– Keď sme v Strednodobom pláne rozvoja Miestneho spoločenstva v Pivnici prednosť dali výstavbe pouličných ciest, – hovorí nám tajomník Miestneho spoločenstva v Pivnici, – uvedomili sme si, že sa ťažkosti môžu vyskytnúť iba pri zabezpečovaní potrebných investícií na realizovanie stanoveného plánu. Rátali sme síce s miestnym samozdanením občanov, ktoré i v minulých rokoch malo dobrú ozvenu a sa osvedčilo, avšak tieto a takto získané prostriedky by nepostačovali. Preto sme po predbežne urobenej ankete vypísali pôžičku občanov a takto sme zabezpečili prostriedky, ktoré v úplnosti postačili na výstavbu dvoch kilometrov dlhej asfaltovej cesty.

Ak u občanov Pivnice kladnú ozvenu má miestne samozdanenie občanov (účelové samozdanenie na výstavbu ciest je 15 percent z celkového katastrálneho dôchodku občanov, ktorí sa zaoberajú poľnohospodárskou výrobou a 4 percentá z osobných dôchodkov), tak rovnako možno hovoriť i o pôžičke. Pôžičku poskytlo vcelku 174 pivnických domácností a výška požičaných peňazí je 700 tisíc dinárov. Treba ešte povedať, že je to jednoročná bezúverová pôžička.

– Treba zdôrazniť, – hovoria  nám v Miestnom spoločenstve, – že výstavba cesty bude stáť vcelku niečo vyše dvoch miliónov dinárov, z čoho dve tretiny prostriedkov sme zabezpečili z miestneho samozdanenia a jednu tretinu poskytli občania ako pôžičku. A ešte niečo. Jedna skupina občanov peniaze poskytla bez vracania.

Takto hľa sa uskutočňuje akcia výstavby ciest v Pivnici. Toto je prakticky začiatok, lebo výstavba bude pokračovať už na rok. I keď je začiatok, predsa len môžeme konštatovať, že je to úspešný začiatok, a že reálne zvážené možnosti majú kladný výsledok.

V. Dorča

(Výber z Hlasu ľudu č. 42,

ktoré vyšlo 16. októbra 1976

v Novom Sade)

vo výbere Kataríny Gažovej

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs