IN MEMORIAM – Kvetoslava Benková

11.jún 2014

IN MEMORIAM – Kvetoslava Benková

1951 – 2014

38 24KvetaBenkova webPo dlhej a ťažkej chorobe v pondelok 9. júna 2014 umrela Kvetoslava Benková, známa speváčka, etnomuzikologička, skladateľka, dramaturgička, hudobná redaktorka, režisérka. Bola jednou z popredných slovenských hudobníckych osobností, v poslednom čase i predsedníčkou KUS Petrovská družina a umeleckou vedúcou folklórneho súboru.

Narodila sa v Báčskom Petrovci 28. júla 1951. Gymnázium skončila v rodisku a na Hudobnej fakulte VŠMU v Bratislave získala diplom a hodnosť magisterky umenia. Po návrate do Petrovca sa zamestnala ako hudobná dramaturgička, redaktorka a režisérka v RTV Nový Sad, kde pracovala na príprave relácií hudobných programov rozhlasu a televízie. Spolupracovala s kultúrno-umeleckými spolkami a umeleckými telesami ako hudobná pedagogička, autorka a režisérka hudobných programov, bola členkou rôznych odborných porôt doma a na Slovensku.

Patrila medzi popredné speváčky slovenských ľudových a tanečných piesní vo Vojvodine a na Slovensku. Bola autorkou početných ocenených nových lyrických, tanečných a detských piesní, ale aj detských operiet Zajko chvastúň (1997) a Vrabčiaci (1999), hudobných rozprávok pre deti, ktoré nahrala na CD nosičoch v slovenčine, v srbčine, v maďarčine a v rumunčine – Káčatko prváčatko a Lacík Macík Slobodana Vujačića (1999). Pripravila a upravila stovky slovenských ľudových piesní pre ľudové kapely a profesionálne hudobné telesá, s ktorými často vystupovala na koncertoch a na nahrávkach v Rádiu Nový Sad a v Rádiu Bratislava (s ľudovými a džezovými orchestrami Rádia Nový Sad, s OĽUN-om a Big Bandom Rádia Bratislava, s Ľudovým orchestrom SĽUK-u, s kapelami M. Dudíka, Ignáca Schöna, Jaroslava Stráňavského, Štefana Molotu a s Ďatelinkou Ondreja Molotu, ako aj  s početnými významnými skladateľmi a dirigentmi, ako sú Tibor Andrašovan, Vojtech Tátoš, Jovan Adamov, Stevan Radosavljević a iní).

Vydala dve rodinné audiokazety, na ktorých zhrnula vlastný hudobný vývoj, hudbu a spev svojho otca Pavla Čániho, manžela Martina Benku a dcér Slovenky a Margaréty, s ktorými často vystupovala a nahrávala v Novosadskom a Bratislavskom rozhlase. Bola nositeľkou početných ocenení za interpretáciu a skladby. Na viacerých folklórnych podujatiach jej udelili uznania a diplomy (Matica slovenská, FF Tancuj, tancuj…, Dom zahraničných Slovákov v Bratislave, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Prix de musique folklorique de radio Bratislava, Stretnutie v pivnickom poli, FFPP Detva, čestný občan mesta Detva…). Na siedmom medzinárodnom festivale televíznych a rozhlasových programov v Užhorode roku 2005 získala odmenu za najlepšiu hudobnú reláciu. V roku 2008 získala mimoriadnu cenu Obce Báčsky Petrovec za vynikajúce výsledky v umeleckej práci s ochotníkmi.

Vďaka rodinnému zázemiu k slovenským ľudovým piesňam mala blízko už od útleho detstva. Takmer 40 rokov sa aktívne zaoberala zberateľskou činnosťou. Zozbierala na tisícky slovenských ľudových piesní z Vojvodiny, ale aj z Málinca a okolia na Slovensku a zaujímalo ju ich pretrvávanie v podmienkach viacnárodného prostredia. Vydala štyri knihy z cyklu Od Petrovca do Málinca (Svadba, Priadky a páračky v slove a piesni, Balady a Výročné zvyky v slove a piesni) a vianočné piesne a vinše Tichá noc, svätá noc.

Pochovaná bola 10. júna 2014 na petrovskom cintoríne.

Nech jej je večná sláva a vďaka.

ÚKVS

Foto: A. Francistyová

M. DOBROŇOVSKÝ