Konfirmácia v Báčskej Palanke

11.jún 2014

Konfirmácia v Báčskej Palanke

Foto: E. Hložanová

Foto: E. Hložanová

V nedeľu 8.júna, vo Svätodušnú nedeľu, na Turíce, slávnostne potvrdili svoju krstnú zmluvu mladí báčskopalanskí konfirmandi, čím boli prijatí za dospelých členov Slovenskej evanjelickej a.v.cirkvi a po prvýkrát prijali Večeru Pánovu.

Traja chlapci –  Miloš Rybársky, Alexander Cinkotský a Boris Móger -ukázali, čo sa v rámci príprav naučili z náboženstva a dejín cirkvi.

Konfirmačnú slávnosť za hojného počtu prítomných veriacich, rodičov, krstných rodičov, vykonal zborový farár Vladimír Grňa.

Do palanského cirkevného zboru ich privítal dozorca Michal Ruman a do zborovej mládeže ich pozvali Anastázia Kollárová a Kristína Slančeková.

                                                                                 E. Hložanová

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs