NOVÝ SAD: Informovanie v rusínskej reči vo Vojvodine už 90-ročné

13.jún 2014

NOVÝ SAD: Informovanie v rusínskej reči vo Vojvodine už 90-ročné

Riaditeľka NVU Ruske slovo Martica Tamaš (foto: Otoš Andraš)

Riaditeľka NVU Ruske slovo Martica Tamaš (foto: Otoš Andraš)

Rusínska novinovo-vydavateľská ustanovizeň Ruske slovo včera v Novom Sade oslávila významné jubileá – 90 rokov informovania v rusínskej reči vo Vojvodine a 50 rokov literárnej prílohy v týždenníku Literárne slovo.

Zároveň to bola príležitosť prezentovať nový formát týždenníka pod heslom Nový formát je nová paradigma. Riaditeľka NVU Ruske slovo Martica Tamaš pozdravila prítomných a predstavila činnosť ustanovizne.

Zodpovedný redaktor Ruského slova Boris Varga (foto: Otoš Andraš)

Zodpovedný redaktor Ruského slova Boris Varga (foto: Otoš Andraš)

Zodpovedný redaktor týždenníka Boris Varga prezentoval nový formát rusínskych novín, keď prízvukoval, že je veľká privilégia pracovať v dobe veľkých technologických možností a zapojiť ich ako svojich spojencov. “Rozvoj Ruského slova prostredníctvom redizajnu formátu tlačeného vydania a práca na zveľadení on-line vydania je veľkou šancou, aby toto médium cez nové formatovanie určil aj novú paradigmu, novú formu komunikácie, zapájajúc všetky mediálne platformy, ktoré su k dispozícii”, povedal Varga.

ruske_slovo2Prítomným sa prihovoril aj podpredseda Vlády Vojvodiny a pokrajinský tajomník pre kultúru a verejné informovanie Slaviša Grujić, predseda Rusínskej národnostnej rady Slavko Rac a predseda Asociácie médií v Srbsku Zoran Sekulić.

Na slávnostnom programe, ktorý bol vo Vláde Vojvodiny, poukázali na podstatné zmeny, ktoré sa dejú v komunikačnom priemysle, s dôrazom na význam a účasť menšinového média pre vlastné spoločenstvá, ako aj na komunikáciu so širšou verejnosťou a prítomnosť menšinového média v kreovaní verejného dialógu.

(zdroj: Heror Media Pont, ASMEDI Newsletter)

 

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs