Príbehy spoza opony – na javisku

14.jún 2014

Príbehy spoza opony – na javisku

Skutočný sviatok zavítal medzi erdevíckych Slovákov v stredový podvečer 4. júna. Vo vyplnenej veľkej sieni Slovenského domu sa najprv konala premiéra zbierky divadelných hier Príbehy za oponou autora Vlatka Miksáda z Iloka a hneď potom sme si premiérovo pozreli predstavenie Trampoty s vlkom. Jeho autorom a zároveň režisérom inscenácie je tiež V. Miksád, profesor slovenčiny, ktorý v rodnom Iloku nacvičil zo tridsať divadelných hier.

V mene organizátora podujatia SKUS Erdevík sa prihovoril jeho predseda Ondrej Berédi:

– Naši predkovia si hneď pri zakladaní spolku uvedomili, aký význam má divadelná činnosť pre Slovákov v Erdevíku. Už roku 1919 zahrali dve divadelné predstavenia Ferka Urbánka: Za živa v nebiUž sme všetci v jednom vreci. Odvtedy erdevícki Slováci zahrali vyše sto divadelných predstavení pre deti a dospelých.

Erdevícki divadelníci žali úspechy nielen na divadelných prehliadkach vojvodinských Slovákov, lež aj na republikových súťažiach v Srbsku, tiež na Slovensku. Priniesli z nich celý rad odmien a ocenení, avšak, podčiarkol predseda Berédi:

– Naším pôvodným cieľom bolo a bude len jedno: zachovávať slovenský jazyk na doskách, ktoré svet znamenajú.

Knihe Príbehy za oponou autora Vlatka Miksáda (v strede) šťastnú cestu popriali Ondrej Berédi a Ruženka Ďuríková         

Knihe Príbehy za oponou autora Vlatka Miksáda (v strede) šťastnú cestu popriali Ondrej Berédi a Ruženka Ďuríková

Profesorka slovenčiny a erdevícka divadelná ochotníčka Ruženka Ďuríková tiež zaželala šťastnú cestu čerstvej zbierke divadelných hier, osobitne podčiarkujúc:

– Divadelné hry majú veľký význam pre deti. Pri nacvičovaní divadelnej hry sa deti cítia dobre, príjemne, kamarátia sa, lepšie sa navzájom spoznávajú, učia sa a spoločne tvoria. Divadlo má vzdelávaciu, výchovnú, ako i estetickú funkciu, pritom si deti rozširujú i slovnú zásobu. Erdevícke deti veľmi radi hrajú. Kolega Miksád vyhovel našej žiadosti, zaslal nám všetky texty, ktoré prichystal pre svoju knihu a rozhodli sme sa, že nacvičíme inscenáciu Trampoty s vlkom.

Program knižnej prezentácie moderovala Danuška Berediová. Oboznámila prítomných so životopisom autora zbierky, ktorý sa nakoniec aj sám prihovoril početnému, vekovo rôznorodému auditóriu.

– Divadlo je vlastne jazyk v praxi. Deti sa rady hrajú, prevteľujú sa do divadelných postáv, páči sa im byť niekým iným, preto rád s nimi nacvičujem divadelné hry. Pri výbere repertoáru som siahal predovšetkým po spracovaní ľudových rozprávok a zbierka je vlastne zhrnutím mojej pätnásťročnej divadelnej činnosti. Všetky inscenácie v nej som predtým nacvičil priamo na javisku.

Záverom V. Miksád poprial prítomným, aby z predstavenia, ktoré nasledovalo, mali aspoň takú radosť, ako jeho aktéri pri príprave. Potlesk vyprevadil jeho knihu do života a mladým erdevíckym divadelníkom vsiakli nové kvantá energie k ešte lepším výkonom.

                                                                                                                                                 Juraj Bartoš

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs