Sviatok divadla a detí

14.jún 2014

Sviatok divadla a detí

Rovnako ako vlani, aj tohtoročná v poradí 21. prehliadka slovenskej detskej divadelnej tvorby 3 x Ď prebiehala v Starej Pazove tri dni. Priniesla bohatú divadelnú úrodu – 16 súťažných predstavení (z Kysáča, Pivnice, Báčskeho Petrovca, Nového Sadu, Bieleho Blata, Aradáča, Selenče, Kovačice, Pančeva – Vojlovice, Erdevíka, Šídu, Bingule, Boľoviec a Starej Pazovy) a početné sprievodné programy. Toto celomenšinové podujatie sa začalo v piatok 6. júna slávnostným otváracím programom v aule staropazovskej  divadelnej sály. Tohtoročná prehliadka bola tematicky ladená a konala sa v znamení 150. výročia prvej zachovanej zmienky o divadelnom umení pre deti dolnozemských Slovákov autora Jozefa Podhradského. Do pazovskej  divadelnej krajiny zavítal aj fiktívny autor prvej jednoaktovky – Jozef Podhradský, ktorý tu vystúpil ako prvý slovenský dolnozemský igric. Tento program, podobne ako i kreatívne dielne na prehliadke, mali na starosti autorka Annamária Boldocká-Grbićová a režisér Jano Čáni.

Po uvítacom prejave Libušky Lakatošovej, predsedníčky Organizačno-správnej rady, 21. ročník prehliadky 3 x Ď slávnostne otvorili Zuzana Lenhartová, podpredsedníčka NRSNM, a v mene malých milovníkov Tálie Jana Rumanová a Branislav Pop zo Starej Pazovy.

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Obec Stará Pazova a SKUS hrdinu Janka Čmelíka tohto roku urobili ďalší krok v organizácii prehliadky a v prospech kultúrnej identity a umeleckého zošľachťovania detí. Počas celého podujatia účinkujúci zo štyroch divadelných súborov – z Petrovca, Kysáča, Pivnice a Šídu boli ubytovaní v Starej Pazove. Malým hercom hostitelia boli ich rovesníci zo ZŠ hrdinu Janka Čmelíka, ktorá tiež podala nápomocnú ruku počas celého podujatia. Znamenalo to pre deti veľa – nielenže sa mohli navzájom viac kamarátiť, ale mohli so svojimi vedúcimi sledovať všetky súťažné súbory v divadelnej sále a byť prítomní na početných sprievodných podujatiach. Mnohí sa počas tvorivých dielní – divadelnej, výtvarnej, hudobnej naučili niečo nové a mali možnosť v súlade s leitmotívom prehliadky prezentovať to verejne v nedeľu 8. júna na zatváracom ceremoniáli, v ktorom sa zúčastnili Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka NRSNM, a Katarína Melegová-Melichová, predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku. Obe hostky do Pazovy v mene uvedených inštitúcií priniesli krásne darčeky – odmeny pre najúspešnejší súbor a pre piatich naj-hercov – zaslúžený odchod na Slovensko.

Prvý deň prehliadky

Popoluška z medovníkového domčeka – divadelný súbor z Pivnice

Popoluška z medovníkového domčeka – divadelný súbor z Pivnice

Súťažnú časť prehliadky v piatok otvoril domáci súbor ZŠ hrdinu Janka Čmelíka s divadelnou hrou Zlatka Grušanovića Svätý Sáva v ľudovej tradícii v réžii Savu Đurđevića. Po nich vystúpili Kysáčania s rozprávkou Aká mucha, taký… (na motívy O muche zlodejke zo zbierky kysuckých rozprávok Antona Pajonku) v réžii Jána Privizera. Malí herci ZŠ 15. októbra z Pivnice na prehliadku pricestovali s Popoluškou z medovníkového domčeka v réžii Vesny Kámaňovej a Jarmily Čobrdovej. Členovia KUS Petrovská družina sa obecenstvu a porotám predstavili divadlom Mušky z gumipušky (na motívy básne Pavla Mučajiho) v réžii Daniely Legíňovej-Sabovej a Ondreja Brnu. Na prehliadke 3 x Ď Novosadčania – SKC Pavla Jozefa Šafárika vystúpili s predstavením Anny Majerovej Číčkoviny v réžii Samuela Medveďa.

Druhý deň prehliadky

V sobotu na prehliadke 3 x Ď prví v súťažnej časti vystúpili malí herci ZŠ Bratstva a jednoty v Bielom Blate, a to s predstavením Poškoláci (autorov Eda Stanovského a Jozefa Sabola) v réžii Adely Obšustovej. Potom javisko patrilo Petrovčanom – žiakom ZŠ Jána Čajaka. Na motívy slovenskej ľudovej rozprávky zapísanej Pavlom Dobšinským zahrali divadelné predstavenie Dlhý nos v réžii Jarmily Pantelićovej a Anny Spevákovej. Žiaci pazovskej základnej školy na prehliadke predviedli i predstavenie Čarodejný kľúč v réžii Aničky Balážovej, Martiny Bzovskej a Ivana Ječmena. Ohňostroj pre deduška je názov predstavenia (podľa rovnomennej knihy pre deti Jaroslavy Blažkovej) v podaní malých milovníkov Tálie zo ZŠ Bratstvo v Aradáči v réžii Zuzany Obšustovej.

Tretí deň prehliadky

V nedeľu na prehliadke vystúpilo až sedem divadelných súborov. Najprv selenčskí žiaci ZŠ Jána Kollára zahrali predstavenie Na posedení  autorky a režisérky Anny Kolekovej a po nich vystúpili Kovačičania – žiaci ZŠ Mladých pokolení s predstavením Petra Hejhala Tri pierka z draka v réžii Evy Poliakovej-Hrkovej. Divadelné predstavenie Alica v krajine zázrakov predviedli členovia SKOS Detvan Pančevo – Vojlovica v réžii Terézie Weberovej-Oravcovej. V rámci súťažnej časti po nich vystúpili Erdevíčania s autorským predstavením Vlatka Miksáda Trampoty s vlkom. Sviatočné príbehy je názov predstavenia divadelníkov zo Šídu – SKUS Jednota a ZŠ Sriemskeho frontu, ktorú režijne podpísali Anna Kovárová a Olina Kolárová. Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor Binguľa – detská besiedka do Pazovy na 3 x Ď prišli s predstavením O pyšných netopieroch, ktoré vzniklo na námet indiánskej rozprávky a aj jeho režisérkami sú Olina Kolárová a Anna Kovárová. Súťažnú časť prehliadky uzavreli Boľovčania – ZŠ Branka Radičevića – s predstavením Karola Horváta O päť hodín dvanásť (Tak trochu o Šípovej Ruženke) v réžii Viery Tomanovej.

Sprievodné podujatia     

Organizátori  pre účastníkov a pre návštevníkov prehliadky tohto roku pripravili ozaj rozmanité sprievodné podujatia, ktoré sa konali v miestnostiach Slovenského národného domu, na otvorenom javisku na nádvorí spolku a v aule divadelnej sály. Okrem tvorivých dielní na tohtoročnej detskej prehliadke malí a veľkí milovníci Tálie mohli si pozrieť (a v niektorých programoch sa aj priamo zúčastniť a získať odmeny) hudobný koncert hostiteľskej školy, prezentáciu digitalizovanej Zorničky 1934 –2014 Zorničkozor, otvorenie výstavy výkresov – návrhov na diplom, kvíz pre deti, koncert detských piesní Letí pieseň, letí, prezentáciu knihy Príbehy za oponou Vlatka Miksáda, výstavu Papierového divadla Múzea Mesta Nový Sad a maľovanie na tvár.

Správa poroty 21. prehliadky 3 x Ď

Na 21. prehliadke detskej divadelnej tvorby 3 x Ď účinkovalo 16 predstavení v konkurencii o odmeny. Všetky predstavenia sledovala odborná porota v zložení: Alexander Bako,ochotnícky herec a režisér, Miroslav Fábry, herec, aZuzana Tárnociová, herečka. Na prehliadke vystúpilo úhrnne 260 detí. Porota nemala ľahkú úlohu a rozhodla sa udeliť tieto ocenenia:

Cenu za herecký výkon: Igorovi HavranovizoStarej Pazovy,Rebeke Strakovejz Bieleho Blata, Ines Gedrovejz Pivnice, Daniele Spevákovej,Sandre Todorovićovej a Emílii Gániovejz Báčskeho Petrovca, Valentíne Hudecovejzo Starej Pazovy, Filipovi Bisakoviz Vojlovice, Miroslavovi Spevákoviz Báčskeho Petrovca, Jánovi Poliakovi z Kovačice; Cenu za jazykovú reč: kolektívuZŠ Jána Kollára zo Selenče; Ceny za zachovávanie národného povedomia:Samuelovi Medveďovi za réžiu predstavenia Číčkoviny z Nového Sadu a kolektívu slovenského evanjelického cirkevného zboru v Binguli; Ceny za kolektívnu hru: súboru ZŠ hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy za predstavenie Čarodejný kľúč, súboru ZŠ Bratstvo z Aradáča, SKUS Jednota a ZŠ Sriemskeho frontu zo Šídu; Cenu za najúspešnejší kreatívny divadelný čin: predstaveniu Trampoty s vlkom v réžii Vlatka Miksáda SKOS Erdevík z Erdevíka; Cenu za najúspešnejší debut na prehliadke: kolektívu KUS Petrovská družina za predstavenie Mušky z gumipušky; Cenu za dramatizáciu: Vlatkovi Miksádovi v predstavení Trampoty s vlkom; Cenu za najúspešnejšie kostýmy: Terézii Weberovej-Oravcovej zo SKOS Detvan vo Vojlovici za predstavenie Alica v krajine zázrakov; Cenu za najúspešnejšie stvárnenú mužskú epizódnu postavu – kniežaťa v predstavení Aká mucha, taký… Kristiánovi Križanovi z Kysáča; Cenu za najúspešnejšie stvárnenú ženskú epizódnu postavu slúžky 2 Kristíne Madackej v predstavení Aká mucha, taký…;Cenu za najúspešnejšie stvárnenú mužskú postavu dedka v predstavení Mušky z gumipušky Petrovi Opavskému z Báčskeho Petrovca; Cenu za najúspešnejšie stvárnenú ženskú postavu Alice v predstavení Alica v krajine zázrakov Alise Oravcovej z Vojlovice; Cenu za najúspešnejšiu scénografiu v predstavení Čarodejný kľúč ZŠ hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy Aničke Balážovej, Martine Bzovskej a Ivanovi Ječmenovi; Cenu za najlepšiu réžiu získali Vesna Kámaňová a Jarmila Čobrdová za predstavenie Popoluška z medovníkového domčeka ZŠ 15. októbra v Pivnici.

Prvá cena odbornej poroty a zároveň aj Cena NRSNM patrí predstaveniu Mušky z gumipušky KUS Petrovská družina z Báčskeho Petrovca, druhá cena predstaveniu Čarodejný kľúč ZŠ hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy a tretia cena odbornej poroty patrí predstaveniu Popoluška z medovníkového domčeka ZŠ 15. októbra z Pivnice.

Správa detskej poroty na 3 x Ď 2014

Detská porota pracovala v zložení: Jana Rumanová, Marína Faragová, Anna Lakatošová, Anna Domoniová a Maja Gedeľovská a podľa ich mienky najoriginálnejším hercom sa stal Martin Marek (klobučník) z Vojlovice – Pančeva, najkomickejším hercom Peter Opavský (dedko, Mušky z gumipušky) z Báčskeho Petrovca, najsympatickejším hercom Filip Janiš (Andrejko) z Aradáča, najsympatickejší pár tvoria Hana Katarína Ďurovková (hradná dáma) a Miroslav Kolár (štrángár) z Kysáča, najsympatickejšie trio Ela Balážová, Ema Folťanová a Viktor Striško (prasiatka) zo Starej Pazovy, najkrajším hercom sa stal Alexander Šproch (Kráľ Hrdopych, Dlhý nos) z Báčskeho Petrovca, najkrajšou herečkou sa stala Lara Šipická (čarodejnica) zo Starej Pazovy, najsympatickejšie kostýmy mal detský divadelný súbor z Bingule, najsympatickejším súborom na prehliadke bol súbor z Pivnice.

                                                                                                                                              Anna Lešťanová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs